Fase 2 - Faglig fase

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Kom i gang med Maestro Årsoppgjør >

Fase 2 - Faglig fase

 

 

 

tallet2

 

 

I fase 2 jobber vi med legge inn informasjon og beregne skattemessige og regnskapsmessig verdier.

Vi utfører hovedsakelig disse vurderingene under arkfanen "Registering".

 

 

 

 

Vi jobber fra venstre til høyre, men avhengig av hva selskapet har av eiendeler vil man i denne fasen hoppe litt fram og tilbake mellom de ulike menyknappene. Før man begynner med de skattemessige vurderingene er det viktig å få på plass en saldobalanse. Saldobalansen er hjertet i Maestro, og det er lurt å gjøre seg kjent med denne.

 

 

 

 

 

Fase 2 består av

Saldobalanse

Skattemessige og regnskapsmessige vurderinger

Temabasert skattemelding

Skjemabasert skattemelding

 

 

 

 

 

Relevante videoer

 

Fase 2 - Faglig fase

 

Saldobalanse og bruk av referanser (kommer)

Tilleggsposteringer (kommer)

Import via regnskapsintegrasjon

Import via Excel (kommer)

Posteringseksport med regnskapsintegrasjon (kommer)

 

Eiendommer og driftsmidler - Opprette eiendom og driftsmiddel

Eiendommer og driftsmidler - Tilgang og avgang

Eiendommer og driftsmidler - Regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger

 

Verdipapirregisteret - Opprette verdipapir (kommer)

Verdipapirregisteret - Legge inn transaksjoner (kommer)

Verdipapirregisteret - Noteinfo, tilbakeføring 3% og overføring til skjema RF-1359 Aksjer og andre finansielle produkter (kommer)

 

Automatikk i Maestro Årsoppgjør - flyt mellom skjemaene (kommer)

Årsdisponeringer (kommer)