Resultat, forskjeller og inntekt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Skatt > Nye skattemeldingen for aksjeselskap >

Resultat, forskjeller og inntekt

 

 

Her finner vi:

Resultat: Her summeres inntekter og kostnader, og man kommer tilslutt frem til årets årsresultat. Tilsvarer tidligere side 2 i RF-1167 Næringsoppgave 2.

Midlertidige forskjeller: Her spesifisereres og beregnes de midlertidige forskjellene mellom poster i regnskapet som har forskjellig regnskapsmessig og skattemessig periodiserings- og vurderingsregler. Tilsvarer tidligere RF-1217 Midlertidige forskjeller.

Permanente forskjeller: Her spesifiseres og summeres de permanente forskjellene (resultat) som oppstår som følge av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige inntekts- og kostnadsbegreper. Tilsvarer tidligere RF-1167 Næringsoppgavens side 4.

Skattepliktig inntekt: Her summeres årsresultat, tillegg og fradrag fra permanente forskjeller og sum endring i midlertidige forskjeller, og man kommer frem til en næringsinntekt/næringsunderskudd. Videre kommer man tilslutt frem til årets skattemessige inntekt. Tilsvarer tidligere side 2 i RF-1028 Skattemeldingen.

 

I flere av skjermbildene ligger det knapper øverst som gir filterings- og sorteringsmuligheter, man kan velge å skjule eller vise alle nullposter, og å skjule eller vise fjorårstall:

2023-01-22_1027

 

 

Ønsker man å se kildetall til en enkelt post kan man trykke på forstørrelsesglasset:

2023-01-22_1058