Eiendommer og anleggsmidler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Klient og registre >

Eiendommer og anleggsmidler

Sist oppdatert: 07.03.2024

 

 

Hjelpevideoer

clip0137

clip0138

clip0139

 

 

 

Innhold:

Temasider om eiendom

Det viktigste å få på plass på anleggsmidlene

Enkel innføring i anleggsregisteret

Anleggsregisteret for viderekomne

Avanserte handlinger i anleggsregisteret

Bruke anleggsregisteret kun for automatikk i note

Import av anleggsmidler fra annet årsoppgjørssystem

Ofte stilte spørsmål

 

 

 

I Maestro Årsoppgjør lagres informasjon om eiendommer og anleggsmidler i samme register.

Eiendommer må opprettes for korrekt utfylling av formuesoppstilling i skattemeldingen.

Det er valgfritt å opprette anleggsmidler, men det anbefales for flyt til andre skjemaer og for automatisk utfylling av notemaler.

 

 

 

 

 

 

 

Temasider om eiendom

 

Hvordan opprette en eiendom?

 

 

Hvordan fyller jeg ut opplysninger om utleie av fast eiendom?

 

 

Mer om Næringseiendom i distriktene

 

 

Mer om flerboligbygning

 

 

 

 

 

Det viktigste å få på plass på anleggsmidlene

 

 

hmtoggle_arrow1Informasjon man burde få på plass for utfylling av saldoskjema, noter og avskrivninger

 

 

 

 

 

Enkel innføring i anleggsregisteret

 

hmtoggle_arrow1Opprette, slette og vedlikeholde anleggsmidler

 

 

hmtoggle_arrow1Avskrive, avskrive alle samtidig

 

 

hmtoggle_arrow1Knytte anleggsmiddel til en eiendom

 

 

 

 

 

Anleggsregisteret for viderekomne

 

hmtoggle_arrow1Endre gruppering og visning

 

 

hmtoggle_arrow1Tilganger

 

 

hmtoggle_arrow1Avgang, gevint og tap

 

 

hmtoggle_arrow1Avskrivningsenheter

 

 

hmtoggle_arrow1Spesielt om tekniske inst.

 

 

hmtoggle_arrow1Rapportutskrifter, utskrift av anleggskartotek

 

 

hmtoggle_arrow1Periodevise avskrivninger

 

 

 

 

 

Avanserte handlinger i anleggsregisteret

 

hmtoggle_arrow1Mva-justering

 

 

hmtoggle_arrow1Utrangeringsverdi

 

 

hmtoggle_arrow1Lage egne notegrupper

 

 

hmtoggle_arrow1Automatisk avstemming av anleggsmidlene gjennom avstemmingsmodulen

 

 

hmtoggle_arrow1Andre funksjoner

 

 

 

 

 

Import av anleggsmidler fra annet årsoppgjørssystem

 

 

hmtoggle_arrow1Import fra Finale

 

 

hmtoggle_arrow1Import fra Total (via excel)

 

 

hmtoggle_arrow1Import fra Duett

 

 

hmtoggle_arrow1Import via Excel

 

 

hmtoggle_arrow1Import fra annet årsoppgjør

 

 

 

 

 

Bruke anleggsregister kun for automatisk fylling av notene

 

hmtoggle_arrow1Hvem passer dette for?

 

 

hmtoggle_arrow1Informasjon man burde få på plass for utfylling av notene