Eiendommer og anleggsmidler

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering >

Eiendommer og anleggsmidler

Ved å bruke anleggsregisteret i Maestro Årsoppgjør kan man høste flere effektivitetsgevinster i utførelsen av årsoppgjøret:

Enkel og pedagogisk oversikt over driftsmidler og eiendommer, regnskapsmessig og skattemessig.

Få informasjon om det enkelte driftsmiddel, eller gruppert etter driftsmiddelgruppe eller avdeling.

Enkelt å knytte driftsmiddel til en eiendom.

Fleksibilitet med å føre avskrivinger per periode (måned) eller per årsslutt.

Oversikt over driftsmidler som er gjenstand for justeringsregelen for mva.

Informasjonen i registeret danner grunnlag for automatisk genererte noter.

Informasjonen i registeret danner grunnlag for automatisk avstemming av driftsmidlene gjennom avstemmingsmodulen i Maestro Årsoppgjør.

 

Det er ikke obligatorisk å benytte Maestro som anleggsregister, men det anbefales for flyt til andre skjemaer.

 

Tips! Vi har laget følgende instruksjonsvideoer om emnet:

 

1. Opprette eiendom og driftsmiddel

 

 

 

2. Tilgang og avgang

 

 

3. Regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger