OSS - Eiendommer og driftsmidler

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering > Eiendommer og anleggsmidler >

OSS - Eiendommer og driftsmidler

 

Eiendom

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan legge inn formuesverdi for fritidseiendom? (25% 2022)

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor får jeg ikke avskrevet en eiendom?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan knytte et driftsmiddel til eiendom

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan knytte flere eiendommer sammen i skjema RF-1098?

 

hmtoggle_arrow1 Hvor finner jeg skjema RF-1098?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan laster man ned og sender inn eiendommer med preutfylte verdier?

 

hmtoggle_arrow1 Sletting av preutfylt eiendom

 

hmtoggle_arrow1 Feil Type på preutfylt eiendom lastet ned fra Altinn

 

 

 

Driftsmidler

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan håndterer man driftsmidler som ikke skal avskrives?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan avskriver man tekniske installasjoner?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan kan jeg få Maestro til å foreslå avskrivninger?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan importerer man driftsmidler til Maestro årsoppgjør?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan eksporterer man driftsmiddelregisteret i Maestro årsoppgjør?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan bruker man MVA-justering i Maestro?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan beregner Maestro forslag til lineære avskrivninger?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan avskrive flere driftsmidler på en gang?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan avstemme driftsmiddelregisteret i Maestro?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan gruppere og filtrere driftsmidlene i driftsmiddelregisteret?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan se forhåndsvisning av anleggsnote?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan lage egne kolonneoverskrifter i anleggsnoten?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan utfører man salg av driftsmiddel i Maestro Årsoppgjør?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan får jeg knyttet et driftsmiddel til Saldoskjema J?

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor dukker ikke tilgang opp på saldoskjema J (eiendom/teknisk installasjon)?

 

hmtoggle_arrow1 Hva betyr kolonnen Eiendom/installasjon?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan kan jeg avskrive pr mnd/termin/kvartal/tertial?

 

hmtoggle_arrow1 Kan jeg endre navn på avskrivningsenhet?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan får jeg lagt inn utrangeringsverdi på et driftsmiddel?

 

hmtoggle_arrow1 Kan Maestro beregne gevinst/tap på et driftsmiddel?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan gjøre et driftsmiddel inaktivt?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan knytte et driftsmiddel til en eiendom?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan knytte driftsmiddel til saldoskjema/lineære avskrivninger?

 

 

Se også:

RF-1098

RF-1297

RF-1016