Tips til Eiendommer og anleggsmidler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Klient og registere > Eiendommer og anleggsmidler >

Tips til Eiendommer og anleggsmidler

Sist oppdatert: 07.03.2024

 

 

 


pilned Avskrivninger

pilned Avgang

pilned Teknisk installasjon

pilned Noter

pilned Import og eksport

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivninger

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan knytte driftsmiddel til saldoskjema/lineære avskrivninger?

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan kan jeg få Maestro til å foreslå avskrivninger?

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan beregner Maestro forslag til lineære avskrivninger?

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan håndterer man anleggsmidler som ikke skal avskrives?

 

 

Avgang

 

 

hmtoggle_arrow1Kan Maestro beregne gevinst/tap på et anleggsmiddel?

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan gjøre et anleggsmiddel inaktivt?

 

 

Teknisk installasjon

 

 

hmtoggle_arrow1Hvorfor dukker ikke tilgang opp på saldoskjema J (eiendom/teknisk installasjon)?

 

 

Noter

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan se forhåndsvisning av anleggsnote?

 

 

Import og eksport

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan importerer man anleggsmidler til Maestro årsoppgjør?

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan eksporterer man anleggsregisteret i Maestro årsoppgjør?