Balanse, formue og egenkapital

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Skatt > Nye skattemeldingen for aksjeselskap >

Balanse, formue og egenkapital

 

Her finner vi:

Balanse: Her ser vi oppstillingen av eiendeler, egenkapital og gjeld i selskapet. Tilsvarer tidligere side 3 i RF-1167 Næringsoppgave 2.

Varelager: Skattemessig vurderinger av varer. Tilsvarer tidligere side 1 i RF-1167 Næringsoppgave 2.

Fordringer: Skattemessig vurderinger av fordringer. Tilsvarer tidligere side 1 i RF-1167 Næringsoppgave 2.

Formue: Viser beregning av skattemessig formue for selskapet. Tilsvarer tidligere side 3-5 i RF-1028 Skattemeldingen.

Egenkapital: Her avstemmes egenkapital. Tilsvarer tidligere side 1 og 2 i RF-1052 Avstemming av egenkapital.

 

 

 

 

 

I flere av skjermbildene ligger det knapper øverst som gir filterings- og sorteringsmuligheter, man kan velge å skjule eller vise alle nullposter, og å skjule eller vise fjorårstall:

2023-01-22_1105

 

 

Man kan her også trykke på forstørrelsesglassene for å se kildetall til den enkelte post.