Generelt om Balanse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon >

Generelt om Balanse

Sist oppdatert: 15.02.2024

 

genereltombalanse

genereltomvarelager

genereltomfordringer

genereltomekavst

genereltomformue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt om Balanse

 

Balanse er tilgjengelig i fanen Skattemelding > Balanse, formue og egenkapital.

 

hmtoggle_arrow1 Vis meg hvordan jeg åpner Balanse

 

 

I Balanse finnes det mulighet for å skru av og på Manuelle fjorårstall, og for skjule og vise Nullposter og Fjorårstall. Funksjonaliteten skrus på og av ved å benytte knappene øverst i høyre hjørne av skjermbildet.

 

hmtoggle_arrow1 Vis meg knappene

 

 

Som standard hentes alle poster fra tilhørende referanser i saldobalansen, og kan legges inn i kolonnen Res / bal. i kontoplanen. Referansene kan redigeres direkte i kontoplanen ved å markere feltet for en gitt konto, og trykke på symbolet med tre prikker bak referansen. Man får da åpnet et oppslagsvindu, og kan velge korrekt referanse i listen. Man kan også åpne kontokort for en gitt konto, og legge inn referansene der.

 

hmtoggle_arrow1 Vis meg hvordan jeg redigerer referanser i kontoplanen

 

 

Ved å trykke på forstørrelsesglassene i skjermbildet får man åpnet grunnlaget for en post, det vil si alle konti som har referanse til den aktuelle posten.

I forstørrelsesglasset kan man også velge knappen Gå til for å bli ledet til skjermbildet for grunnlagstallene, i dette tilfellet saldobalansen.

 

Dersom man benytter regnskapsintegrasjon kan man se transaksjonene på den aktuelle kontoen ved å trykke på ikonet i kolonnen Trans.

 

Til venstre i skjermbildet finnes det på enkelte poster en utvid-knapp, disse postene kan i enkelte tilfeller markeres med et avvik-ikon.

Se også emnet Hvorfor ser jeg et gult utropstegn i Balanse?

2024-02-05_0953

 

 

 

 

Manuelle justeringer

Når automatikken er skrudd på er det ikke mulig å foreta manuelle justeringer i resultatet. Det finnes dog to alternativer som tillater deg å foreta manuelle justeringer, henholdsvis manuelle fjorårstall og skattemodus.

Du kan lese mer om manuelle fjorårstall (og skattemodus) her.

 

 

 

 

Andre aktuelle temaer

 

Hvorfor ser jeg et gult utropstegn i Balanse?

 

Hvordan fyller jeg inn manuelle tall i Balanse?

 

Generelt om Varelager

 

Generelt om Fordringer

 

Generelt om Egenkapitalavstemming.

 

Generelt om Formue