RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Lønn og mva >

RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader

Skjemaet finner man under fanen Lønn og mva. Skjemaet er vedlegg til skattemeldingen.

 

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir utskrift av utfylt skjema (RF-1022). Man kan også her få en utskrift av avstemming av skjema ved å trykke på Avstemming. Man får da en utskrift som sammenligner oppgavepliktige og arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser mellom A-ordningen og utfylt skjema (forutsetter at man har hentet innsendte data fra Altinn, se A-ordningen).

 

Hent fra tidligere perioder: Dersom man bruker perioderegnskap, og fyller ut skjema i hver periode. Ved å trykke på denne knappen vil Maestro overskrive alle beløp som legges inn manuelt, med summerte verdier som er lagt inn i manuelle felter i skjema fra tidligere perioder.  

 

Eksport: Eksporterer utfylt skjema til Excel.

 

Andre funksjoner: Ved å trykke på nedtrekksmenyen til Andre funksjoner får man mulighet til å legge til tekstdokument. Se emnet Arkfanen Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

 

Post 100 Lønn o.l.

For å legge till eller slette linjer, høyreklikk i skjermbildet og velg:

Opprett: Oppretter ny linje (hurtigtast F5).

Slett: Sletter valgt linje (hurtigtast F6).

Slett alle: Sletter alle linjer.

Opprett flere kontolinjer: Åpner Kontovalg i et nytt vindu, viser saldobalansen med saldo, og man kan sette hake ved alle kontoer man ønsker skal opprettes:

2021-09-24_1123

 

Sett hake i kolonnen "Hent betegnelse fra konto" for at Kontobetegnelse skal hentes fra saldobalansen (dersom kontoer hentes fra Saldobalansen). Fjern haken for å skrive Kontobetegnelse manuelt.

 

Tips!

Ved å endre det siste kontovalget som ble opprettet (*-tegn) vil de neste kontovalgene man oppretter få samme kontotype som siste opprettede.

2020-09-30_0847

 

 

Man kan velge mellom følgende ved å trykke på nedtrekksmenyen under Kontovalg:

 

Manuell verdi

Alle felter fylles ut manuelt.

Fra kontoplan

Gjør det mulig å hente verdier fra Saldobalansen. Skriv inn kontonummer i kolonne Kontonr, eller velg fra nedtrekksmeny. Kontoen må ha referanse til næringsoppgaven.

 

2020-09-30_0849

Feriepenger

Dette valget henter også fra Saldobalansen, men ved å sette på kontovalg Feriepenger fyller Maestro ut kolonnene "Tillegg for kostnadsførte lønninger mv tidligere år, som er utbetalt i sist forløpne år" og "Fradrag for påløpte, ikke forfalne lønninger mv i sist forløpne år som ikke er innrapportert" med årets og fjorårets verdier dersom kontonummer det hentes fra er en balansekonto.

 

Henter man fra en resultatkonto fylles kolonnen "Samlede kostnadsførte og registrerte lønnsoplysningspliktige ytelser" med årets tall.

2021-09-27_1130

Skyldig/påløpt lønn

Dette valget henter også fra Saldobalansen, men ved å sette på kontovalg Skyldig/påløpt lønn fyller Maestro ut kolonnene "Tillegg for kostnadsførte lønninger mv tidligere år, som er utbetalt i sist forløpne år" og "Fradrag for påløpte, ikke forfalne lønninger mv i sist forløpne år som ikke er innrapportert" med årets og fjorårets verdier dersom kontonummer det hentes fra er en balansekonto.

 

Henter man fra en resultatkonto fylles kolonnen "Samlede kostnadsførte og registrerte lønnsoplysningspliktige ytelser" med årets tall.

2021-09-27_1138

 

Post 100 Refusjon, Post 111 Naturalytelser og Post 112 Pensjon

Ved å høyreklikke i skjermbildet vil du få valgene Opprett, Slett, Slett alle og Opprett flere kontolinjer, som fungerer på samme måten som beskrevet ovenfor.

 

Her vil man kunne velge om man vil hente kontobetegnelse fra kontoplan ved å sette hake i kolonnen Hente betegnelse fra konto.

 

Post 120 Sum samlede opplysningspliktige ytelser og Sum arbeidsgiveravgiftspliktge ytelser

 

Sum samlede opplysningspliktige ytelser

Henter sum samlede opplysningspliktige ytelser fra Post 100 Lønn ol.

 

Sum samlede arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser

Henter sum fra Post 100 Lønn ol. dersom man har satt hake i kolonnen Arbeidsgiveravgiftspliktig, sum i kolonnen Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser Post 100 Refusjon og sum i kolonnen Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser i Post 112 Pensjon.

 

Sum skatt av finansskattepliktige ytelser

Beregner sum skatt av finansskattepliktige ytelser fra:

Sum i kolonnen Finansskattepliktige ytelser i Post 100 Lønn ol. dersom man har satt hake i kolonnen Finansskattepliktig.

Sum i kolonnen Finansskattepliktige ytelser i Post 100 Refusjon dersom man har satt hake i kolonnen Finansskattepliktig.

Sum i kolonnen Finansskattepliktige ytelser i Post 112 Pensjon dersom man har satt hake i kolonnen Finansskattepliktig.

2021-09-27_1126

 

 

Dersom man har lastet ned periodens oppgave i A-ordningen, vil man også nederst i bildet sammenlignes sum oppgave- og arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser fra Saldobalansen og A-ordningen.

 

Se OSS Regnskapsdokumentasjon og avstemming > Hvordan avstemme arbeidsgiveravgift for brukerveiledning og tips til å avdekke differanser.