Lønns- og pensjonskostnader

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > Andre tema >

Lønns- og pensjonskostnader

Sist oppdatert: 15.02.2024

 

 

Skjemaet finner man under fanen Lønn og mva. Skjemaet er vedlegg til skattemeldingen.

 

hmtoggle_arrow1Vis meg hvordan jeg åpner Lønns- og pensjonskostnader

 

 

 

Dersom man har importert en saldobalanse til Maestro, og man bruker rene lønnskonti, anbefaler vi at man lar skjema hente tall og betegnelser direkte fra saldobalansen, alternativt kan man opprette blanke linjer og fylle inn tall manuelt.

En kombinasjon av linjer med manuelle tall og linjer som henter fra saldobalansen er også mulig, man bestemmer selv hvordan hver enkelt linje skal hente tall.

 

 

Tips!

Det er mulig å avstemme skjema mot innsendte A-meldinger!

Dette kan være en hjelp i utfyllingen av skjema for å sikre fullstendighet i opplysningene man fyller.

Dette steget er helt valgfritt, og eventuelle avvik i avstemmingen vil ikke stoppe innsendelse av skattemeldingen.

 

 

 

 

Se veiledning for utfylling av de forskjellige postene:

 

hmtoggle_arrow1Fylle post 100 Lønn o.l

 

 

hmtoggle_arrow1Fylle post 100 Refusjon

 

 

hmtoggle_arrow1Fylle post 111 Naturalytelser

 

 

hmtoggle_arrow1Fylle post 112 Pensjon

 

 

hmtoggle_arrow1Fylle post 120 Sum

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan fylle manuelle tall

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofte stilte spørsmål

 

hmtoggle_arrow1Tar skjema hensyn til 5% ekstra arbeidsgiveravgift for lønn?

 

 

hmtoggle_arrow1Tar skjema hensyn til finansskattepliktige ytelser?

 

 

hmtoggle_arrow1Hva gjør jeg hvis jeg får en differanse mot a-meldingen?

 

 

hmtoggle_arrow1Hva betyr de forskjellige valgene i kolonnen "Kontovalg"?