Saldobalanse fra Årsoppgjør til Konsern

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Delingstjeneste >

Saldobalanse fra Årsoppgjør til Konsern

Før man deler data bør dette være på plass:

1.Ved deling av data fra morselskapet til konsern: Kryss av for at selskapet er mor i konsern i Klientopplysninger i underselskapet du deler fra.

2.Ved deling av data fra datterselskap til konsern: Legg til morselskapet under kontaktpersoner i Klientopplysninger.

 

Steg 1

Gå til Fil > Innstillinger > Overføring til konsernregnskap.

 

Trykk på 2020-10-07_1149-knappen for å få opp delingstjenesten og aktiver automatisk oppdatering.

 

Hvis man har gjort punkt 1 eller 2 over får man opp et org.nr som forslag. Trykk eventuelt på Legg til tilkobling eller høyreklikk for å få opp valgmuligheten. (Merk: man kan også skrive org.nr manuelt i feltet til venstre uten å legge til selskapet i Personregisteret).

 

2020-10-07_1150

 

Steg 2

Velg engangskode mottakeren skal benytte ved godkjenning av delingsforespørsel og varighet for forespørselen. Varigheten på forespørsel vil si hvor lenge engangskoden er gyldig. Mottaker trenger bare å bekrefte med engangskode en gang.

 

Engangskoden brukes bare hvis tilkoblingen gjøres mellom to ulike datamaskiner. Engangskoden har ingen krav til hvor mange siffer det skal være. Trykk Neste og Ferdig.

 

2020-10-07_08488

 

 

Steg 3

Data er delt og ligger i delingstjenesten.

 

Ved åpning av Maestro Konsern vil selskapet som er lagt til i delingstjenesten automatisk bli opprettet som selskap i selskapsregisteret og verdiene blir importert til saldobalansen. Dette avhenger av at automatisk oppdatering er slått på i delingssenteret i Maestro Konsern. Hvis data deles mellom to ulike datamaskiner må man godkjenne tilkoblingen i delingssenteret først.

 

For hver endring som skjer i mor/datter-selskap etter denne sammenkoblingen vil man måtte oppdatere endringene i konsern manuelt ved import av data. Det vil forekomme varsler i selskapsregistret og kontroll av data når det har skjedd verdiendringer i mor/datter-selskap.

 

For manuell kobling av selskap til delingstjenesten, gå til Selskapsregister, klikk på Importkilde og Hent fra Maestro delingstjeneste.

2020-10-07_1152

Klikk deretter på Import av selskapsverdier og velg selskapet du vil importere inn.