Avskrivninger - saldo

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon >

Avskrivninger - saldo

Sist oppdatert: 11.02.2024

 

 

I saldoskjemaene skal man legge inn opplysninger om de skattemessige saldoavskrivningene på anleggsmidlene i selskapet.

Avskrivninger - saldo er tilgjengelig i fanen Skattemelding.

 

hmtoggle_arrow1 Vis meg hvordan jeg åpner Avskrivninger - saldo

 

 

Øverst i skjermbildet kan man legge inn en beskrivelse av saldoskjema, samt hvilken kommune anleggsmiddelet tilhører. Her velger man også saldogruppe.

 

 

hmtoggle_arrow1Import av saldoskjema fra Altinn, Excel eller annet Maestro Årsoppgjør

 

 

hmtoggle_arrow1Renummerere saldi

 

 

hmtoggle_arrow1Koble saldoskjema til Gevinst- og tapskonto

 

 

hmtoggle_arrow1Saldoskjema for kraftselskaper

 

Tips!

Det er mulig å knytte flere driftsmidler til samme saldoskjema slik at man får en samlet verdi for de ulike saldogruppene. Driftsmidler som inngår i gruppe A, B og D avskrives under ett for hver gruppe. Se Hvordan knytte driftsmiddel til saldoskjema/lineære avskrivninger? for mer informasjon.

 

 

 

 

Andre aktuelle temaer

 

Avskrivninger - Lineær

 

Gevinst- og tapskonto

 

Hurtigstart Maestro Årsoppgjør

 

Nytt om ikke-avskrivbare driftsmidler

 

Generelt om Midlertidige forskjeller