Fase 3 - Ferdigstilling-, kontroll- og innsendingsfase

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Kom i gang med Maestro Årsoppgjør >

Fase 3 - Ferdigstilling-, kontroll- og innsendingsfase

 

 

 

 

 

 

tallet3

 

 

Disponere og kontrollere sluttposteringene.

Vurderinger av utbytte og konsernbidrag.

Ferdigstille årsregnskapet med noter.

 

 

 

 

 

Fase 3 består av

Rapporter

Noter

Kontroll og avstemming

Innsending

 

 

 

 

Relevante videoer

 

 

Fase 3 - Ferdigstilling-, kontroll- og innsendingsfase

 

Rapporter

Kort om stiler og utseende (kommer)

Noteveiviser

Notesett (kommer)

Import av noter fra et annet Maestro Årsoppgjør

Lagre noter til eget Malsenter

Fellesmaler (kommer)

Noter: Overordnet formatering

Noter: Redigering av noter

 

Kontroll av data

Avstemming av skatteskjema (kommer)

 

Innsendelse til Altinn (kommer)

Altinn-pålogging (kommer)