Merverdiavgift

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Rapportering og avstemming >

Merverdiavgift

Sist oppdatert: 18.03.2024

 

 

Importer periodens innsendte merverdiavgiftsoppgave fra Altinn. Informasjon flyter videre til Regnskapsdokumentasjon og avstemming.

 

 

Slett: Sletter markert oppgave. Trykk på nedoverpilen under Slett-knappen for å få opp valg om å slette alle oppgaver.

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Utskrift av oppgave man står markert på i venstremenyen. Trykk på nedoverpilen under Utskrifts-knappen for å få opp valg om utskrift av alle oppgaver.

 

Eksport: Eksporter valgte oppgave til Excel.

 

Hent fra Altinn: Starter en veiviser i et nytt vindu for å importere innsendte mva-oppgaver fra Altinn.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to. Til venstre ser man en liste med alle importerte og opprettede oppgaver. I midten av skjermbildet ligger terminens opplysninger.

 

Viktig å vite: Ved import fra Altinn vil innrapporterte tall som vises i midten av skjermbildet være grå. Det betyr at tallene ikke kan redigeres i Maestro. Det vil også være disse oppgavene som brukes i merverdiavgiftsavstemmingen i Regnskapsdokumentasjon og avstemming.

Dette fordi regnskapet skal avstemmes mot faktisk innrapporterte tall, og det ikke skal være mulig å manipulere avstemmingen for å få bort differanser.

 

Skattepliktig

Opplysninger om den skattepliktige: Organisasjonsnummer, Navn og kontonummer for tilbakebetaling (hentes fra Klientopplysninger > Annet).

 

 

Meldingsopplysninger

Man ser også informasjon om termintype, termin og år meldingen gjelder.

 

 

Oppgaver

Viser terminens innsendte tall. Til forskjell fra tidligere år, sender man inn kun poster man faktisk har verdier å rapportere noe i.

 

I tabellen vises kun da linjer som er blitt rapportert inn til Altinn, slik at man vil ikke lenger se poster med 0-verdier. I kolonnene ser man Kode, Beskrivelse, Grunnlag, Sats, Merverdiavgift og evt merknad og spesifikasjon dersom man har oppgitt dette ved innrapportering.

 

Nederst summeres grunnlag og beløp skyldig/tilgode for terminen.

 

 

Betalinger

Hent konto fra Saldobalansen. Høyreklikk i tabellen for å opprette ny linje. Beløp og dato fylles manuelt. Ønsker man å slette linjen, høyreklikk og velg Slett.

 

 

 

Se også:

OSS Regnskapsdokumentasjon og avstemming > Hvordan avstemme merverdiavgift