RF-1219 Gevinst- og tapskonto

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering >

RF-1219 Gevinst- og tapskonto

 

 

 

Ved salg/realisasjon av enkelte typer driftsmidler skal gevinsten/tapet overføres til Gevinst- og tapskonto.

 

 

Opprett: Ved å trykke på Opprett øverst i menyen kan man opprette flere skjema.

 

Slett: Man kan slette skjema ved å trykke på Slett som man finner i øverste meny i skjermbildet. Ønsker man å slette alle skjemaene, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle.

 

Utskrift: Ønsker man å skrive ut skjema kan dette gjøres ved å trykke på Utskrift. Her kan man velge om man vil skrive ut aktivt skjema, alle skjema eller er oversiktsutskrift. Dette gjøres ved å trykke på pilen under utskrift-symbolet.

 

Import: Det er mulig å importere til gevinst- og tapskonto ved å trykke på Import, her har man muligheten til å velge om man vil importere fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett eller Excel.

 

Eksport: Ønsker man å eksportere skjema til Excel gjøres dette var å trykke på Eksport.

 

Andre funksjoner: Under knappen Andre funksjoner har man mulighet til å lage et eget tekstdokument.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1219 Gevinst- og tapskonto utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

Øverst i skjema kan men legge inn en beskrivelse av skjema, samt hvilken kommune kontoen tilhører. Her er det også mulig for kraftselskap å oppgi hvilket kraftverk kontoen tilhører. Det skal opprettes ett skjema for hver kommune.

 

I dette skjema er det noen poster som må fylles inn manuelt, mens andre poster henter informasjon fra RF-1084 Saldoavskrivninger og RF-1084 Lineæravskrivninger. I post 1 fyller man ut saldo på gevinst- og tapskonto fra forrige år. Post 2,3 og 4 henter sine verdier fra avskrivningsskjema automatisk, men i post 2 er det også mulig å justere årets gevinst ved realisasjon/uttak av ikke avskrivbare driftsmidler etter sktl §14-40. Post 5 og 6 er inputfelt man må fylle ut manuelt selv.

 

Post 9 og 10 henter også tall fra avskrivningsskjema, men i post 9 er det også mulig å justere tallet selv. Post 11 og 12 er manuelle felt man må fylle inn selv. I post 15 kan man overstyre den automatiske satsen, ved å legge inn enten en prosentsats eller beløpet manuelt. I post 17 må man velge om saldoen fra realisasjon av tomt stammer fra alminnelig jordbruk eller skogbruk etablert før inntektsåret 2016, eller ved gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk i 2016 eller senere.

 

NB! Kraftselskaper

Kraftselskaper har mulighet til å knytte skjema til et kraftverk for automatisk overføring.

2021-09-07_1157