Varer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering >

Varer

Dette skjermbildet viser den bedriftsøkonomiske verdivurderingen av varelageret.

 

 

Opprett: For å opprette en ny registrering av varer trykker man på Opprett-knappen som ligger øverst i skjermbildet.

 

Slett: Det er også mulig å slette varer ved å trykke på Slett. Her har man mulighet til å velge om man enten bare vil slette en vare eller alle, ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet.

 

Oppdater: Etter at verdier er blitt fylt inn kan man trykke på Oppdater for å oppdatere skjermbildet om det er lagt inn endringer. Da vil verdier fra toppen av skjermbildet flyte ned til den nederste delen.

 

Utskrift: Ønsker man en utskrift av verdivurderingen av varer finnes det under Utskrift. Nedoverpilen under Utskrift-symbolet gir flere utskriftsmuligheter. Her har man muligheten til å få en oversiktsutskrift, en utskrift av posteringene av varene, posteringsdokumentasjon, alternativ posteringsdokumentasjon og utskrift av hovedbok.

 

Import: Har man en fil med verdivurderingsinformasjon kan denne importeres inn i programmet ved hjelp av import-funksjonen under Import. Her kan man velge hvilken fil som skal importeres for deretter å importere den.

 

 

Oppbygging

Verdivurderingen av varer består av to faner; Registrering av varer og Posteringer.

Den første fanen er registrering av varer og det første som legges inn i dette skjemaet er hva slags varetype varen er, i tillegg til en beskrivelse av varen. Deretter registreres det full tilvirkningskost på varen og ukurans for hver enkelt varesort, så vil programmet regne ut den bokførte verdien pr 31.12 for varen. Til slutt må man fylle inn kontonummer for beholdning, ukurans og beholdningsendring slik at korrekte tall hentes fra kontoplanen. Dette kan enten gjøres ved å skrive inn tall i feltene for konto, trykke på pilen ned å finne riktig konto eller trykke på de tre pilene for å søke etter riktig konto. Når dette er gjort og man trykker på Oppdater vil det automatisk bli opprettet posteringer. Nederst i skjermbildet vises en oversikt over de ulike varetypene og hvilken tilvirkningskost, ukurans og bokførte verdi pr. 31.12 de ulike typene har.

 

I den andre fanen, Posteringer, vises en oversikt over posteringene knyttet til denne varen. Her får man en oversikt over hvilken vare det er snakk om, den inngående- og utgående beholdningen samt beholdningsendringen. I skjermbildet ser man også hvilke konti det er postert mot.