Tilbakeføring 3 prosent

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering >

Tilbakeføring 3 prosent

Dette skjermbildet brukes for utbytte/utdeling som er innenfor fritaksmetoden. Vær obs på at utbytte/utdeling i skattekonsern (mer enn 90% eierinteresse) ikke omfattes av disse reglene.

 

Ønsker man å tilbakeføre 3% av de skattefrie inntektene gjøres dette ved å huke av for Bruk 3% tilbakeføring av skattefrie inntekter øverst i bildet.

Da vil det beregnes 3% tilbakeføring av grunnlaget. Hvis utbyttet mottas først året etter regnskapsåret, overføres 3% av beløpet til post 71 i RF-1217 Spesifikasjon av forskjeller, da dette fører til en midlertidig forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

 

For beløp som omfattes av 3% inntektsføring og mottas i regnskapsåret overføres 3% av beløpet til Næringsoppgavens post 0653.

 

Utskrift: Gir et sammendrag av verdier overført til ligningsskjemaene.

 

Eksport: Ved å velge Eksport blir utbytteoversikten eksportert til excel.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

 

Oppbygging

Dersom man bruker verdipapirregisteret til å registrere utbytte, fylles skjemaet ut automatisk.

 

Dersom man ikke registrerer utbytte i verdipapirregisteret kan man opprette ny linje ved å høyreklikke og trykke på Opprett utbytte. Fyll inn organisasjonsnummer, navn på firma, utbytte mottatt i år og utbytte som mottas neste år.