Kom i gang med Maestro Årsoppgjør

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  »Ingen emner over dette nivået«

Kom i gang med Maestro Årsoppgjør

 

Maestro er et årsoppgjørssystem som legger opp til en fleksibel og effektiv tilnærming til å forberede, utarbeide, analysere, kontrollere og sende inn årsregnskap og fastsettingspapirer.

 

Vi har valgt å dele årsoppgjørsarbeidet opp i 3 faser:

 

 

 

 

tallet1

Forberedelse til årsoppgjør

 

Klientopplysninger

Eieropplysninger

Generell funksjonalitet i Maestro Årsoppgjør

 tallet2

Faglig fase

 

Saldobalanse

Skattemessig vs regnskapsmessige verdier

Temabasert skattemelding

Skjemabasert skattemelding

 tallet3

Ferdigstilling-, kontroll- og innsendingsfase

 

Rapporter

Noter

Kontroll og avstemming

Innsending

 

 

 

 

 

ampersand2

Oppsummering