Klientopplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Klient og registre >

Klientopplysninger

Sist oppdatert: 13.05.2024

 

 

Klientopplysningsbildet er det naturlige stedet å starte forberedelsen av årsoppgjøret i Maestro. I venstre del av skjermbildet ser vi at klientopplysningsbildet er delt i tre områder. Anbefalt arbeidsmetode er å starte på toppen og jobbe seg gjennom de ulike områdene.

 

NB! Husk å kjøre årsskifte på datasettet før du begynner å jobbe i ny versjon av Maestro Årsoppgjør.

 

 

Utskrift: Gir en utskrift av opplysninger om klienten som navn, adresse, selskapsopplysninger, skattemessige forhold, kontaktpersoner, underskrifter og styremedlemmer.

 

Import: Starter en veiviser hvor man kan importere klientopplysninger fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett, annet Maestro-datasett, person i Personregister eller fra Finale.

 

Hent fra nett: Starter en veiviser som gjør det mulig å hente selskapsopplysninger fra brreg.no. Se nærmere beskrivelse under.

 

Andre funksjoner: Under Andre funksjoner finnes det flere valg. Man kan merke datasettet som avsluttet for regnskapsåret, det vil da dukke opp ett varsel neste gang man åpner datasettet. Man har mulighet til å endre skjemaoppsett, om det skal brukes like skjema som tidligere versjon, lagre valgt skjemaoppsett som en standard for nye datasett eller bruke Maestro standardoppsett. Man kan også sette på at det skal brukes stor forbokstav ved utskrift av styrerolle (signatur på balanse).

 

Kun skatt: Ved å endre programmodus til Maestro Skatt forsvinner kontoplan og verdipapirregister.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

hmtoggle_arrow1 Om selskapet

 

 

hmtoggle_arrow1 Regnskap og skatt

 

 

hmtoggle_arrow1 Personer