Alternative referanser

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Klient og registere > Saldobalanse >

Alternative referanser

Sist oppdatert: 18.03.2024

 

 

Alternative referanser brukes i de tilfellene der en konto kan både ha positiv og negativt fortegn.

 

Alternative referanser er praktisk å bruke på konti som kan gå fra en fordring til en gjeld og motsatt,  for eksempel kassekreditt, skyldig mva og mellomværende. Man angir standard fortegn for kontoen (+ kostnad/fordring / - inntekt/gjeld). Standard fortegn er det fortegnet man forventer at kontoen skal ha i normaltilfelle. For en eiendelskonto angir man + som standard fortegn. I de tilfeller saldo på denne eiendelskontoen blir negativ så vil beløpet kontoen bli styrt i henhold til de referansene vi har satt for den alternative referansen.

 

NB! Ikke bruk alternative referanser på utsatt skatt og utsatt skattefordel.  

 

 

2020-12-10_1436

 

Om bruk av fortegn

 

Dersom man bruker + (positiv) som fortegn:

Har kontoen debetsaldo vil hovedreferanser bli brukt.

Har kontoen kreditsaldo vil alternative referanser bli brukt.

 

Dersom man bruker - (negativ) som fortegn:

Har kontoen kreditsaldo vil hovedreferanser bli brukt.

Har kontoen debetsaldo vil alternative referanser bli brukt.