A-ordningen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Rapportering og avstemming >

A-ordningen

Sist oppdatert: 18.03.2024

 

 

Hent/importer fra Altinn periodens innrapporterte inntekt, opplysningspliktige ytelser, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og finansskatt for virksomheten som er sendt inn via A-meldingen. Informasjon flyter videre til Lønns- og pensjonskostnader og Regnskapsdokumentasjon og avstemming.

 

 

Slett: Sletter oppgave man står markert på i venstremenyen, marker flere oppgaver ved å holde inne SHIFT- eller CTRL-knappen på tastaturet. Trykk på nedoverpilen under Slett-knappen for å få opp valg om å slette alle oppgaver.

 

Utskrift: Utskrift av oppgave man står markert på i venstremenyen. Trykk på nedoverpilen under Utskrifts-knappen for å få opp valg om utskrift av alle oppgaver.

 

Hent fra altinn: Starter en veiviser i et nytt vindu for å importere a-meldingsdata fra Altinn. Trykk på nedoverpilen under Altinn-symbolet for å få opp valg om å hente med ansatte, da hentes også navn og fødselsnummer på innrapporterte personer, med opplysninger om inntekt pr person.

Velg År, Periodeintervall (6 eller 12) og hvilke terminer/måneder som skal importeres. Trykk Ok, og fortsett til Altinn påloggingsinfo. Trykk så Ferdig.

 

Eksporter til excel: Eksporter valgte oppgave til Excel.

 

Andre funksjoner: Legg til tekstdokument.

 

Arbeidsgiveravgift

Opprett: Oppretter ny linje i tabellen Betalt arbeidsgiveravgift.

Slett: Sletter linje i tabellen Betalt arbeidsgiveravgift.

 

Skattetrekk

Opprett: Oppretter ny linje i tabellen Betalt skattetrekk.

Slett: Sletter linje i tabellen Betalt skattetrekk.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Rettledning: Åpner link til Skatteetatens sider med veiledning til A-meldingen.

 

 

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to. Til venstre ser man en liste med alle importerte oppgaver, nederst ligger det en egen oppgave som alltid viser periodens akkumulerte verdier. I midten av skjermbildet ligger periodens innrapporterte opplysninger.

 

Opplysninger

Her hentes inn opplysninger om navn, organisasjonsnummer, avstemmingstidspunkt, sum forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt, antall personer innrapportert og annen bagatellmessig støtte.

Betalt arbeidsgiveravgift

Hent konto fra Saldobalansen hvor skyldig arbeidsgiveravgift bokføres. Trykk på knappen Opprett i feltet Arbeidsgiveravgift i øverste menylinje eller høyreklikk i tabellen og velg Opprett for å opprette en ny linje. Betalt beløp og belastningsdato fylles ut manuelt.

 

Ved å høyreklikke i tabellen finner man også valget Hent transaksjoner fra regnskapsintegrasjon. De som har opprettet regnskapsintegrasjon kan hente beløp og dato for bokført betaling direkte fra regnskapssystemet.

Betalt skattetrekk

Hent konto fra Saldobalansen som skyldig forskuddstrekk posteres mot. Trykk på knappen Opprett i feltet Skattetrekk i øverste menylinje eller høyreklikk i tabellen og velg Opprett for å opprette en ny linje. Betalt beløp og belastningsdato fylles ut manuelt.

 

Ved å høyreklikke i tabellen finner man også valget Hent transaksjoner fra regnskapsintegrasjon. De som har opprettet regnskapsintegrasjon kan hente beløp og dato for bokført betaling direkte fra regnskapssystemet.

Inntekt

Viser innrapporterte inntekt for perioden. Denne vil være oppdelt etter lønnsbeskrivelse og type ytelse.

Dersom man har importert opplysninger med ansatte (valgt Hent fra Altinn med ansatte i øverste menylinje) får man også drill-down på hver linje for å vise hva som er innrapportert på hver person.

Man ser også om inntekten/ytelsen utløser arbeidsgiveravgift og inngår i grunnlag for forskuddstrekk i kolonnene til høyre.

Fradrag

Dersom man har innrapportert fradragsberettigede ytelser for perioden, vil disse vises her.

Lønn og godtgjørelse

Sum avgiftsgrunnlag delt opp i næring og soner vil vises her.

Tilskudd og premie til pensjon

Sum avgiftsgrunnlag delt opp i næring og soner for tilskudd og premie til pensjon vil vises her.

Fradrag i grunnlaget for sone

Sum avgiftsgrunnlag delt opp i næring og soner for fradrag vil vises her.

 

 

 

 

 

 

Se også

OSS Regnskapsdokumentasjon og avstemming > Hvordan avstemme arbeidsgiveravgift

OSS Regnskapsdokumentasjon og avstemming > Hvordan avstemme skattetrekk/forskuddstrekk