Fordringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Utgått >

Fordringer

 

NB! Dette skjema er utgått for ligningsåret 2023.

 

 

 

Dette skjermbildet gjør det mulig å forta bedriftsøkonomiske vurderinger av kundefordringene, med en eventuell endring av delkrederavsetningen (avsetning til tap på fordringer).

 

 

Oppdater: Øverst i skjermbildet finner vi en knappen Oppdater som vil oppdatere skjermbildet om det er lagt inn endringer.

 

Utskrift: Det er mulig å skrive ut fordringene ved å trykke på Utskrift, da vil man få ut en oversikt over verdivurderingen av fordringene. Trykker man på pilen under utskrift-symbolet kan man skrive ut oversikt over posteringene av fordringene og en posteringsdokumentasjon.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

 

Oppbygging

De fleste feltene i dette skjermbildet vil bli automatisk fylt ut med verdier hentet fra saldobalansen og næringsoppgaven. Det eneste som må legges inn manuelt er avsetning tap på fordringer pr 31.12 dette året og kontonummer. Årets avsetning registreres i feltene til venstre i skjermbildet, mens til høyre registreres kontonumre for Avsetning tap på fordringer (balanse), Avsetning tap på fordringer (resultat), Konstaterte tap på fordringer (resultat) og Inngått på tidligere avskr. fordringer (resultat). Kontonumrene kan enten skrives inn manuelt, eller man kan trykke på pilen ned for å finne riktig konto eller trykke på de 3 prikkene for å søke etter riktig konto.

 

Etter at opplysningene øverst i skjermbildet er lagt inn vil resten av posteringen skje automatisk på grunnlag av oppgitte konti. Oppdateringen skjer ved å trykke på Oppdater eller lukke og åpne skjermbildet. Nederst i skjermbildet vises en oversikt over posteringene.