Merket utskrift

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Rapportering og avstemming >

Merket utskrift

Sist oppdatert: 07.12.2023

 

 

Her jobber vi for tiden med å få på plass enda mer nyttig informasjon.

Takk for tålmodigheten!

2023-12-07_1417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I "Merket utskrift" ligger en samlet oversikt over nesten alle utskrifter som er mulig å finne i de ulike skjermbildene i programmet.

 

 

Skriv ut merkede: Gir utskrift av rapporter hvor det er satt avhukning.

 

Eksporter merkede: Det er mulig å eksportere enkelte av rapportene til Excel, for eksempel Saldobalanse og Posteringer. Rapportene vil ikke bli eksportert i samlet i samme excel-ark, men i flere.

 

Merk ingen/Merk alle: Fjerner alle avhukninger som er gjort i boksen ved rapportene. Trykk på pil ned for å få opp valget "Merk alle", da settes avhukning i boksen ved alle rapporter.

 

Opprett dokumentsett: Lagrer avhukning gjort ved utvalgte rapporter i ett sett/en "pakke". Se også Dokumentsett.

 

Gå til dokumentsett: Åpner Dokumentsett.

 

Andre funksjoner: Her finnes det flere valg:

oEksporter merkede til Maestro Revisjon: Eksporterer avhukede rapporter til en .zip-fil, som kan importeres til Maestro Revisjon.

oUtskriftsoppsett: Åpner Utskriftsoppsett i Innstillinger.

oLagre avkrysninger: Lagrer utvalgte avhukninger i datasettet. Se også Dokumentsett.

oVis nullinjer: Vis regnskaps- og balanselinjer med 0 ved årsregnskapsutskrifter fra "Rapporter og Noter".

 

Språk: Man kan velge mellom Norsk, bokmål, Norsk, nynorsk, Engelsk og Tysk ved årsregnskapsutskrifter fra "Rapporter og Noter".

 

Skalering: Man kan velge mellom Beløp, Tusen og Millioner ved årsregnskapsutskrifter fra "Rapporter og Noter".

 

Tallformat: Man kan velge mellom Standard null og negativ, Null som strek, Negativ i parantes og Null som strek, Negativ i parantes ved årsregnskapsutskrifter fra "Rapporter og Noter".

 

Stil: Ved å trykke på denne knappen får man mulighet til å velge et annet stilsett, eller man kan endre formatet på de enkelte stilene under Innstillinger ved årsregnskapsutskrifter fra "Rapporter og Noter".

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

Oppbygging

 

Ønsker man å se utskrift hente ut utskrift av flere skjemaer og rapporter samtidig, gjøres dette her. Utskriften vil også slå sammen dokumentene til en samlet pdf.

 

Man kan for eksempel hente ut en samlet utskrift av aktuelle ligningsskjema, utskriften vil da slå sammen alle ark til en .pdf-fil:

2022-10-06_1324

 

Utskriftene er delt opp i to kategorier:

Rapporter og noter

Her finner man utskrifter som relaterer seg til årsregnskapet.

 

Standardrapporter

Alle andre utskrifter, også ligningspapirer, avstemminger og eksterne dokumenter.

 

 

 

 

Se også

Dokumentsett