Næring

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Utgått >

Næring

Næring er fjerde fane i Maestro. Denne er delt opp i tre områder:

 

Næringsinntekt

 

RF-1217 Spesifikasjon av forskjeller

RF-1175 Næringsoppgave 1

RF-1167 Næringsoppgave 2

RF-1173 Næringsoppgave 4 bank

RF-1501 Næringsoppgave 6 livsforsikring

RF-1503 Næringsoppgave 7 skadeforsikring

RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner

RF-1323 Næringsoppgave petroleum

RF-1052 Avstemming av egenkapital

RF-1269 Tilleggsskjema IFRS

RF-1045 Regnskapsutdrag

RF-1315 og RF-1509 Rentefradrag

RF-1224 Personinntekt

 

 

Deltakermeldinger

 

RF-1221 Mottatt oppgave ANS

RF-1246 Mottatt melding NOKUS

 

Øvrig næring

 

RF-1125 Bilskjema

RF-1197 Rederi

RF-115X Kraftselskaper

RF-1122 Serveringssteder

RF-1223 Drosje og godstransportnæring