RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Utgått >

RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner

NB! Dette skjema er utgått for ligningsåret 2022.

 

De som tidligere har benyttet næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242), må nå bytte til næringsoppgave 1 (under Næring i Klientopplysninger).

Dette er fordi billedkunstnere da går over til å rapportere i samme format som de med næringsoppgave 1 (og trenger ikke lengre å spesifisere slik de måtte i RF-1242).

 

 

 

 

Billedkunstnere som ikke er regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 første ledd, er normalt bokføringspliktige etter lov om bokføring (bokføringsloven) 19. nov. 2004 nr. 73, og skal levere RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstnere. Det følger av sktl § 14-3 andre ledd at årsoppgjøret skal foretas etter kontantprinsippet.

 

Man kan endre type næringsoppgave under Klientopplysninger > Næring.

 

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift av RF-1242: Gir utskrift av skjema.

 

Andre funksjoner: Her har man mulighet til å nullstille utfylte poster i skjema og å legge til et tekstdokument. Se emnet Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstner utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

 

Oppbygging

Menyen til venstre er delt opp i fire områder som tilsvarer de fire sidene av skjemaet.

 

Side 1: Opplysninger

Tilsvarer side 1 i næringsoppgaven. Øverste del av skjemautskriften, henter informasjon fra Klientopplysninger.

Tilleggsopplysninger som må gis:

Verdier i postene fylles ut manuelt i de hvite beløpsfeltene.

Andre tilleggsopplysninger:

Tekstfelt, fylles ut dersom man har tilleggsopplysninger man mener kan være av betydning ved fastsettingen. Trykk i det hvite feltet under teksten for å skrive.

 

Side 2: Resultatregnskap

Tilsvarer side 2 i næringsoppgaven. Sett hake øverst dersom man vil hente verdier fra Saldobalansen. Forutsetter at referanser er satt i kolonne NO (kol 1). Ingen justeringsfelter, enten fylles alle poster manuelt eller alt hentes fra saldobalanse.

 

2020-09-25_1002

 

 

NB! Post 2.31 henter fra kontoer med referanse B231 i saldobalansen, eller man kan legge til beløp ved å trykke Detaljer. Da åpner det seg et nytt vindu. Trykk Opprett for å opprette ny post, legg inn beskrivelse og beløp. Trykk Slett for å slette markert linje. Utskrift gir utskrift av postene.

 

2020-09-25_1249

 

 

Side 3: Næringsinntekt, eiendeler og gjeld

Tilsvarer side 3 i næringsoppgaven.

Beregning av næringsinntekt

Post 2.60 og 2.65 fylles manuelt i hvitt beløpsfelt. Post 2.73 henter verdi fra skjema RF-1219 Gevinst og tapskonto.

Eiendeler og gjeld i næring

Henter verdier fra RF-1084 Saldoskjema, men man kan også bruke justeringsfeltene. Post 3.05, 3.06 og 3.08 fylles ut manuelt i det hvite beløpsfeltet.

Spesifikasjon av post 2.24

Dersom post 2.24 på side 2 inneholder betydelige enkeltposter skal disse spesifiseres her. Trykk i det hvite feltet under teksten for å skrive.

 

 

Side 4: Kunstnerisk aktivitet

Opplysninger fylles ut manuelt. Trykk i de hvite feltene for å skrive.