RF-1167 Næringsoppgave 2

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Næring >

RF-1167 Næringsoppgave 2

Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter lov om årsregnskap 17.juli 1998 nr. 56 (regnskapsloven) § 1- 2 første ledd (årsregnskapspliktige).

 

Man kan endre type næringsoppgave under Klientopplysninger > Næring.

 

Nye skattemeldingen

For personlig næringsdrivende som bruker nye skattemeldingen i år vil Næringsoppgave 1, 2 og 5 (RF-1175, RF-1167 og RF-1368) falle bort. Skatteetaten bruker nå begrepene Regnskapsplikttype 1, 2 og 5.

 

Skatteetaten har utarbeidet en felles kontoplan for alle næringsdrivende, uavhengig av hvilken næringsoppgave som er benyttet tidligere. Men i denne kontoplanen er ikke alle konti tilgjengelig for alle regnskapsplikttyper. Dette betyr at gammel kontoplan med referanser til postene i kontoplan i næringsoppgave 1,2 og 5 må konverteres til å følge de nye postene i nye kontoplan. Vi anbefaler alle å ta en god kontroll av referansene i saldobalansen, for å sikre at det er riktige referanser til postene i ny næringsspesifikasjon.

 

Vi har latt de gamle skjemautskriftene ligge igjen i skjermbildene, men det er viktig å være klar over at det i den nye næringsspesifikasjonen er noen endringer fra det gamle systemet. Det kan for eksempel være nye felter eller poster. Disse vil ikke være med i de gamle utskriftene. For resultat og balanse i næringsoppgaven er det dessuten gjort en del endringer på post/kontonummer. Poster med de nye kontonumrene vil derfor ikke være med i utskriften. I næringsoppgaven er det laget en egen resultat- og balanseutskrift for ny skattemelding.

 

Se også Nye skattemeldingen for personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister for mer informasjon.

 

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir utskrift av skjema (RF-1167). Ved å trykke på pilen under Utskrift får man også utskrift av sammenligningstall for i år og i fjor, og spesifisert utskrift av poster.

 

Eksport: Åpner en veiviser i et nytt vindu som lar deg eksportere næringsoppgaven til excel.

 

Andre funksjoner: Her har man mulighet til å skru på/av visning av poster med bare null (fanen Resultat og Balanse) og å legge til et tekstdokument. Se emnet Arkfanen Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Manuelle fjorårstall i resultat/balanse / Koble fjorårstall fra kontoplan i resultat og balanse: Denne funksjonen setter på/av automatisk henting av fjorårstall til næringsoppgaven fra saldobalansen.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 utarbeidet av Skatteetaten.

 

Opprett ny næringsgruppe: Kun aktiv når man står i fanen Fordeling av næringsinntekt. Oppretter ny næringsgruppe, ved å trykke på pilen under får man også opp valg om å opprette ny næring i valgte næringsgruppe.

 

Slett valgte næring: Kun aktiv når man står i fanen Fordeling av næringsinntekt. Sletter valgte næring, ved å trykke på pilen under får ma nogså opp valg om å slette alle binæringer.

 

Andre funksjoner: Her får man valg om å endre nærings ID eller flytte næring til annen næringsgruppe.

 

Oppbygging

Menyen til venstre er delt opp i fire områder, med åtte underområder.

 

Generelt

Tilsvarer side 1 i næringsoppgaven. Øverste halvdel av skjemautskriften, Foretaksopplysninger og Revisor og regnskapsfører, henter informasjon fra Klientopplysninger.

Diverse

Post 0110 til 0540 i næringsoppgaven:

Post 0110 - 0160: henter fra saldobalansen og Varer. Også mulighet for å legge inn tall manuelt i justeringsfeltene for regnskapsmessige verdier i år og i fjor, og skattemessige verdier i år. Skattemessige verdier for i fjor legges inn manuelt.

 

Merk!Post 0170: summen av post 0110-0160 i skjermbildet. Men på utskrift av skjema hentes verdi her fra post 1400 i næringsoppgaven.

 

Post 0230-0250: henter fra saldobalansen, men også mulighet for å legge inn verdier i justeringsfelter.

 

Post 0310-0320: kun for samvirkeforetak, verdier legges inn manuelt i justeringsfeltene.

 

Post 0410-0450: Verdier legges inn manuelt i justeringsfeltene, noe hentes fra saldobalansen. Sett hake ved spørsmål om 2% avskrivning på kundefordringer dersom dette er aktuelt.

 

Post 0510-0540: Bruk justeringsfelter for å legge inn verdier. Dersom man bruker saldoskjema K, kan verdier hentes direkte derfra, post angis nederst i saldoskjema K. NB! Saldoskjema K er kun et hjelpeskjema til bruk i Maestro, og ikke en saldogruppe definert av Skatteetaten. Det vises på utskrift, men saldogruppen sendes ikke inn til Altinn ved innsendelse. At det vises på utskriften er for å gi fullstendigheten av det som er linket inn i RF-1217.

 

Resultat og balanse

Tilsvarer side 2 og 3 i næringsoppgaven.

Resultat

Post 3000-9200, viser årets og fjorårets inntekter, kostnader og resultat. Årets tall hentes fra saldobalansen. Fjorårets tall hentes fra saldobalansen, altinn eller legges inn manuelt ved å bruke knappen Manuelle fjorårstall i resultat/balanse / Koble fjorårstall fra kontoplan i resultat og balanse som ligger i toppmenyen. For å hente fjorårstall fra altinn, se hent fra nett.

Høyreklikk i skjermbildet for å få valg om utvide/komprimere visning av poster, og skjule poster med bare 0.

 

Balanse

Post 1000-2990 (9300-9650), viser årets og fjorårets eiendeler, egenkapital og gjeld. Årets tall hentes fra saldobalansen. Fjorårets tall hentes fra saldobalansen, altinn eller legges inn manuelt  ved å bruke knappen Manuelle fjorårstall i resultat/balanse / Koble fjorårstall fra kontoplan i resultat og balanse som ligger i toppmenyen. For å hente fjorårstall fra altinn, se hent fra nett.

Høyreklikk i skjermbildet for å få valg om utvide/komprimere visning av poster, og skjule poster med bare 0.

 

Næringsinntekt

Tilsvarer side 4 i næringsoppgaven. Øverst i skjermbildet kan man se/skjule fjorårstall ved å trykke Vis fjorårstall/Skjul fjorårstall.

 

2020-09-23_1118

 

 

Tillegg i næringsinntekt

Post 0610-0679 + 0900. Postene henter i hovedsak verdier fra saldobalansen, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Automatisk henting av verdier fra saldobalansen forutsetter at referanser er satt i kolonne NO (kol 2). Foran mange av hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man kan legge inn beløp manuelt.

 

Fradrag i næringsinntekt

Post 0815-0879 + 0910. Postene henter i hovedsak verdier fra saldobalansen, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Automatisk henting av verdier fra saldobalansen forutsetter at referanser er satt i kolonne NO (kol 2). Foran mange av hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man kan legge inn beløp manuelt.

 

Næringsinntekt

Post 0920-0999. Beregning av næringsinntekt, henter sum fra Tillegg i næringsinntekt post 0900 og Fradrag i næringsinntekt post 0910.

 

Følgende valg i toppmenyen blir aktive i dette skjermbildet:

Opprett ny næringsgruppe:  Oppretter ny næringsgruppe, ved å trykke på pilen under får man også opp valg om å opprette ny næring i valgte næringsgruppe.

 

Slett valgte næring: Sletter valgte næring, ved å trykke på pilen under får man også opp valg om å slette alle binæringer.

 

Andre funksjoner: Her får man valg om å endre nærings ID eller flytte næring til annen næringsgruppe.

 

Fordeling av næringsinntekt

Post 0402-0403. Benyttes av alle enkeltpersonsforetak for å fordele resultatet fra post 9930 mellom ulike næringer og evt ektefelle. Legg merke til hvite beløpsfelt til høyre i skjermbildet for utfylling av kolonne C Korreksjoner for primærnæring og felt Andel av gevinst fra realisasjon av grunnareal i jord-/skogbruk som skal tas til inntekt i år.

 

Følgende valg i toppmenyen blir aktive i dette skjermbildet:

Opprett ny næringsgruppe: Oppretter ny næringsgruppe, ved å trykke på pilen under får man også opp valg om å opprette ny næring i valgte næringsgruppe.

Slett valgte næring: Sletter valgte næring, ved å trykke på pilen under får ma nogså opp valg om å slette alle binæringer.

Andre funksjoner: Her får man valg om å endre nærings ID eller flytte næring til annen næringsgruppe.

 

Annet

Spesifikasjon

Viser spesifikasjon av poster fra side 4 i næringsoppgaven.