Rapportering og Altinn

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  »Ingen emner over dette nivået«

Rapportering og Altinn

Rapportering og Altinn er åttende fane i Maestro. Denne er delt opp i fire områder:

 

Publisering

 

Merket utskrift

Dokumentsett

Dokumentsenter

Rapportoppsett

Signatursenter

 

Kontroll av data

 

Kontroll av data

 

Altinn

 

Innlevering til altinn

Dokumenter fra altinn

Søknad om utsettelse (RF-1113, RF-1114)

Vedlegg til forsendelser

 

Grunnboken

 

Utskrifter fra grunnboken