RF-1052 Avstemming av egenkapital

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Utgått >

RF-1052 Avstemming av egenkapital

 

NB! Dette skjema er utgått for ligningsåret 2023.

 

 

Dette skjemaet skal fylles ut av foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgave 2, 4, 6, 7 eller Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 (RF-1323), eller frivillig bruker næringsoppgave 2. Disse foretakene skal fylle ut side 1 og 2. Enkeltpersonforetak og selskap med deltakerfastsetting fyller bare ut side 2.

 

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir utskrift av utfylt skjema (RF-1052).

 

Import: Åpner en veiviser i et nytt vindu hvor man kan importere RF-1052 fra annet Maestro Årsoppgjør-datasett

 

Andre funksjoner: Ved å trykke på nedtrekksmenyen til Andre funksjoner får du mulighet til å legge til tekstdokument. Se emnet Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1052 Avstemming av egenkapitalen utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

 

Selskap med aksjonærer

I menyen til venstre er det to faner, Side 1 og Prinsippendringer.

 

Side 1

De fleste feltene i dette skjermbildet vil bli automatisk fylt ut med verdier hentet fra Næringsoppgaven, Saldobalansen og Konsernbidrag. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

For postene 103 Mottatt konsernbidrag og 104 Avgitt konsernbidrag kan man trykke på forstørrelsesglasset ved siden av verdiene for å se detaljer om mottatt og avgitt konsernbidrag.

 

2020-09-30_1454

 

Prinsippendringer

For å opprette en ny linje, høyreklikk i skjermbildet og trykk Opprett prinsippendring. Velg hvilken post i næringsoppgaven prinsippendringen gjelder, enten ved å fylle ut nummer eller velge fra nedtrekkslisten. Fyll ut beløp pr 31.12. i fjor. Kolonnene Endring og ny verdi pr 01.01. fylles ut automatisk. Velg om det skal være Ingen, Reduksjon eller Økning i automatisk beregning av utsatt skatt.

 

Prinsipptabellen slik den er utformet av Skatteetaten krever at man har omformet fjorårstall i næringsoppgaven ihht nye prinsipper. Kolonnen Ny verdi pr 01.01 henter fra Næringsoppgaven.

 

Egenkapitalposter legges ikke inn i tabellen. Virkningen på egenkapitalen kommer som et resultat av endringer i eiendeler og gjeld der skattevirkningene er hensyntatt.

 

Næringsdrivende eller selskap med deltakerfastsetting

Post 300-450

I menyen til venstre ligger det kun 1 fane, Post 300-450.

 

De fleste feltene i dette skjermbildet vil bli automatisk fylt ut med verdier hentet fra Næringsoppgaven og Saldobalansen. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Det er også mulig å legge inn tall manuelt i justeringsfeltene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Se også Ofte stilte spørsmål til skjema RF-1052 Avstemming av egenkapital.