Personinntekt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > 2023 Nye skattemelding for personlig næringsdrivende >

Personinntekt

Sist oppdatert: 07.12.2023

 

 

Tema Personinntekt for enkeltpersonforetak (tidligere RF-1224 Personinntekt).

 

 

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Andre funksjoner: Under knappen Andre funksjoner har man mulighet til å lage et eget tekstdokument. Se emnet Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

 

 

Oppbygging

Til venstre i skjermbildet vil man se en oversikt over alle opprettede næringsgrupper. Ved å trykke på en av næringene får man mulighet til å fylle ut skjema.

NB! Næringsgruppe opprettes i Resultat og inntekt > Næringer.

 

Skjermbildet er delt opp i to faner øverst: Personinntekt og Skjermingsgrunnlag.

 

Personinntekt

Grunnlag overført fra næringsoppgave.

Ektefellefordeling: Prosentfordeling kan justeres under Resultat og inntekt > Næringer > kolonnen Skattyters andel i næringen i %.

2023-03-16_2226

 

Trykk på knappen Foretaksgjeld for å åpne og fylle tabellen:

2023-03-16_2224

 

 

 

Skjermingsgrunnlag

Beregning av skjermingsgrunnlaget. Trykk på forstørrelsesglasset for å se kildetall:

2023-03-16_2229