RF-1246 Mottatt melding NOKUS

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Næring >

RF-1246 Mottatt melding NOKUS

Er man deltaker i selskap som leverer RF-1245 Selskapsmelding for NOKUS, skal man levere RF-1246 som vedlegg til skattemeldingen.

 

Norske deltakere i utenlandske selskaper som følger NOKUS-regler skal også levere RF-1245 Selskapsmelding for NOKUS. Som vedlegg til selskapsmeldingen leveres også RF-1234 Selskapets melding over deltaker i NOKUS og RF-1246 Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS. Postene i disse to deltakermeldingene er identiske. RF-1234 vedlegges selskapets oppgaver, mens RF-1246 vedlegges deltakerens oppgaver.

 

Det er utarbeidet en felles rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246.

 

 

 

Opprett: Oppretter nytt selskap.

 

Slett: Sletter valgt selskap man står markert på i oversikt til venstre. Ønsker man å slette alle selskaper, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle selskapene.

 

Utskrift: Under Utskrift finnes det flere muligheter for utskrift av skjema. Her kan man velge om man vil skrive skjema for kun det aktive selskapet eller alle selskapene.

 

Hente deltaker fra annet datasett: Dersom man har tilgang til selskapets datasett i Maestro, kan deltakeroppgaven importeres derfra.

 

Andre funksjoner: Under knappen Andre funksjoner har man mulighet til å lage et eget tekstdokument. Se emnet Arkfanen Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Åpner Rettledningen til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

Til venstre i skjermbildet vil man se en oversikt over alle opprettede selskap. Ved å trykke på et av selskapene får man mulighet til å fylle ut skjema. Man fyller ut ett skjema pr selskap man er deltaker i.

 

Selskapsopplysninger

Informasjon om selskapet man er deltaker i hentes fra Personregisteret. Velg aktuelt selskap fra nedtrekkslisten.

Alle poster fylles manuelt.

 

Selskapstype valgt i Klientopplysninger og valg gjort i feltene under påvirker hvilke poster som vil være tilgjengelige i skjermbildet

2021-08-26_0919

 

 

I Aksjenes/andelenes formuesverdi

Det blå hentefeltet henter tall fra antall aksjer direkte eid i feltene over.

 

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

 

II Induviduelle poster for deltakere som eide andeler pr 31.12.2002

Postene fylles ut manuelt i hvite beløpsfelter.

 

III Underskudd til framføring fra inntektsårene 2003-20XX

I feltet Anvendelse i 20XX, fylles årets anvendte ubenyttede underskudd til framføring.

 

Trykk på knappen Detaljer for å åpne tabell i nytt vindu. Her opprettes underskudd til framføring for inntektsårene 2003 og senere.

Trykk på knappen Opprett, for å opprette ny linje. Fyll år og beløp for ubenyttet underskudd til framføring.

 

2021-08-26_0930

 

 

IV Beregning av alminnelig inntekt

De blå hentefeltene henter tall fra andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

 

V Beregning av resultat for deltakere som behandles etter sktl. §8-10

Det må settes hake i Krever rederibeskatning i Selskapsopplysninger øverst for at disse postene skal bli tilgjengelige.

 

De blå hentefeltene henter tall fra andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

 

VI Beregning av skjermingsfradrag og skattepliktig utbytte for personlige deltakere

Postene under romertall VI skal bare fylles ut av personlige deltakere. Slike deltakere vil ved utbytte fra NOKUS-selskapet og ved gevinst ved realisasjon av aksjene bli beskattet for en inntekt ut over beregnet skjermingsfradrag på aksjene.

 

I tabellen KJØP kan man høyreklikke og velge Opprett kjøp for å opprette ny linje. Selger hentes fra Personregisteret.

 

VII Regulering av aksjens inngangsverdi med endring i selskapets beskattede inntekt.

Kun for deltaker som er AS mv.

 

De blå hentefeltene henter tall fra andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

 

VIII Opplysninger om realisasjon av aksjer/andeler

Fylles kun av deltakere som har realisert aksjer/andeler i løpet av året.

 

I tabellen KJØP kan man høyreklikke og velge Opprett salg for å opprette ny linje. Erverver hentes fra Personregisteret. De blå hentefeltene henter tall fra andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

 

IX Ajourhold av inngangsverdi og skjermingsgrunnlag

De blå hentefeltene henter tall fra andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

 

RISK (Kun for deltaker som er aksjeselskap)

Kun for deltaker som er AS mv.

 

De blå hentefeltene henter tall fra andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

 

Ubenyttet skjermingsfradrag til fremføring

Kun for personlige deltakere.

 

Det blå hentefeltet beregnes etter tall fra andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvordan verdien beregnes. Bruk det hvite justeringsfeltet for å endre verdien.