Rederi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > Andre tema >

Rederi

Sist oppdatert: 05.01.2024

 

 

Her jobber vi for tiden med å få på plass nyttig informasjon.

Takk for tålmodigheten!

2023-12-07_1417

 

 

 

Skjemaet leveres som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen av selskap som omfattes av særreglene for rederibeskatning.

 

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir utskrift av skjema (RF-1197).

 

Andre funksjoner: Under knappen Andre funksjoner har man mulighet til å lage et eget tekstdokument. Se emnet Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1197 Rederi utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

Menyen til venstre er delt opp i tre områder, som tilsvarer skjemautskriftens tre sider.

 

Side 1

Velg øverst år hvor rederibeskatning er anvendt/skal anvendes. Det er mulig å hake av for flere år.

 

Del I

Svar Ja eller Nei til spørsmål om ervervet andel.

 

Del II

Postene fylles ut av aksjeselskaper som trer inn i rederiordningen i løpet av inntektsåret. Beløp i blå hentefelter hentes fra næringsoppgaven, forskjellsskjema og andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Foran noen av hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man legger inn beløp manuelt.

 

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

 

Del III

Postene fylles ut av aksjeselskaper. Beløp i blå hentefelter hentes fra andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

 

 

Side 2

Del IV

Post 410 er en tabell, høyreklikk og velg Opprett for å legge til ny linje.

2021-08-24_0837

 

Beløp i blå hentefelter hentes fra næringsoppgaven og andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

 

Del V

Øverst er en tabell, høyreklikk og velg Opprett for å legge til ny linje.

2021-08-24_0842

 

Beløp i blå hentefelter hentes fra andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

 

 

Side 3

Del VI

Postene fylles ut av aksjeselskaper. Beløp i blå hentefelter hentes fra andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

 

Del VII

Beløp i blå hentefelter hentes fra næringsoppgaven og andre steder i skjemaet. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Foran noen av hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man legger inn beløp manuelt.

 

I hvite beløpsfelt fylles beløp manuelt.

 

Del VIII

Svar Ja eller Nei til spørsmål i post 800-820.