Lønn og mva

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  »Ingen emner over dette nivået«

Lønn og mva

Lønn og mva er femte fane. Denne er delt opp i to områder:

 

Lønn

 

RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader

A-ordningen

RF-1321 Betaling til selvstendig næringsdrivende

RF-1070 Ekstraskatt på renteinntekter

 

 

Terminoppgaver

 

RF-0002 Skattemelding for Merverdiavgift

RF-0004 Skattemelding for Merverdiavgift primærnæring