Lønn og mva

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Utgått >

Lønn og mva

Lønn og mva er femte fane. Denne er delt opp i to områder:

 

Lønn

 

RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader

A-ordningen

RF-1321 Betaling til selvstendig næringsdrivende

RF-1070 Ekstraskatt på renteinntekter

 

 

Terminoppgaver

 

RF-0002 Skattemelding for Merverdiavgift

RF-0004 Skattemelding for Merverdiavgift primærnæring