Kraft

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > Andre tema >

Kraft

Sist oppdatert: 05.01.2024

 

 

Her jobber vi for tiden med å få på plass nyttig informasjon.

Takk for tålmodigheten!

2023-12-07_1417

 

 

 

 

 

For å få tilgang til kraftverksskjemaene må man i Firma og eiere > Klientopplysninger > Næring huke av for at selskapet er eier av vannkraftverk:

 

2021-08-31_1232

 

 

I versjon 33.01.31 gjorde vi det mulig å hente også kraftskjema (RF-1152, RF-1153 og RF-1161) i importen av fjorårstall fra Altinn.

Import av fjorårstall gjøres i Klientadministrasjon.

 

 

 

Opprett: Oppretter nytt kraftverk.

 

Slett: Sletter valgt kraftverk man står markert på i oversikt til venstre. Ønsker man å slette alle kraftverkene, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle kraftverkene.

 

Utskrift: Trykker man på pilen under under Utskrift finner man flere flere muligheter:

oOversiktsutskrift: Oversiktsutskrift av alle opprettede kraftverk.

oRF-1151: Utskrift av utfylt skjema RF-1151.

oRF-1152, dette kraftverket: Utskrift av utfylt skjema RF-1152 for kraftverk man står markert på i venstremenyen.

oRF-1152, alle kraftverk: Utskrift av utfylt skjema RF-1152 for alle kraftverk.

oRF-1153, dette kraftverket: Utskrift av utfylt skjema RF-1153 for kraftverk man står markert på i venstremenyen.

oRF-1153, alle kraftverk: Utskrift av utfylt skjema RF-1153 for alle kraftverk.

oRF-1156, dette kraftverket: Utskrift av utfylt skjema RF-1156 for kraftverk man står markert på i venstremenyen.

oRF-1156, alle kraftverk: Utskrift av utfylt skjema RF-1156 for alle kraftverk.

oRF-1161, dette kraftverket: Utskrift av utfylt skjema RF-1161 for kraftverk man står markert på i venstremenyen.

oRF-1161, alle kraftverk: Utskrift av utfylt skjema RF-1161 for alle kraftverk.

oDriftsmiddeloversikt, dette kraftverket: Utskrift med oversikt over alle driftsmidler opprettet for kraftverk man står markert på i venstremenyen.

oDriftsmiddeloversikt, alle kraftverk: Utskrift med oversikt over alle driftsmidler opprettet for alle kraftverk.

 

Import: Åpner veiviser for import i nytt vindu. Se Import til kraft.

 

Eksport: Åpner veiviser for Excel-eksport i nytt vindu. Man kan velge mellom eksport av RF-1153, RF-1161, Driftsmidler eller Kommuner. Marker valgt eksport i oversikten, trykk Neste og Start eksport.

 

Driftsmidler: Åpner Driftsmiddeloversikt for kraftverket man har markert i venstremenyen.

 

Skattlegging (RF-1153): Kun tilgjengelig for kraftverk med ytelse lik eller større enn 10 000kVA. Åpner Skattlegging av vannkraftverk RF-1153 i nytt vindu for valgt kraftverk i venstremenyen.

 

Kraftverkseier (RF-1151): Åpner Kraftverkseier - oppsummering for alle kraftverk RF-1151 i nytt vindu.

 

Andre funksjoner: Her får man flere valg:

oFor lineær avskrivning over 67 år, avskriv 1/67: Ved tilganger i regnskapsåret kan denne funksjonen benyttes for at den lineære avskrivningen skal beregnes til 1/67-del, i stedet for at beregningene justeres etter antall måneder tilgangen har vært i eie.

oGenerer og koble avskrivning og gevinst/tap skjema under import: Se Import til kraft for veiledning.

oTekstdokument: Mulighet til å lage et eget tekstdokument. Se emnet Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1156 Korrigering av kommunefordelingen av eiendomsskattegrunnlaget i kraftanlegg utarbeidet av Skatteetaten.

 

Oppbygging

Til venstre i skjermbildet vil man se en oversikt over alle opprettede kraftverk. Ved å trykke på et av kraftverkene får man mulighet til å fylle ut i de forskjellige skjema som er tilgjengelig i øverste menylinje.

 

I midten av skjermbildet fylles informasjon om kraftverket, som navn, kommune, ytelse i kVA, eierandel osv.

 

Dersom kraftverket tilhører flere kommuner opprettes disse i tabellen nederst i bildet. Her fyller man også prosentandel pr kommune.

 

2021-08-31_1036

 

 

Tips!

Man kan endre løpenummer ved å høyreklikke i det grå feltet og velge Endre løpenummer:

2021-08-31_1040

 

Fyll ut nytt, unikt løpenummer og trykk OK:

2021-08-31_1042