RF-1217 Spesifikasjon av forskjeller

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Utgått >

RF-1217 Spesifikasjon av forskjeller

 

NB! Dette skjema er utgått for ligningsåret 2023.

 

 

RF-1217 Spesifikasjon av forskjeller brukes om verdier i regnskapet som har forskjellige regnskapsmessige og skattemessige regler for verdsettelse.

 

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir utskrift av forskjellsskjema (RF-1217).

 

Eksport: Mulighet for å eksportere forskjellsskjema med verdier til excel.

 

Andre funksjoner: Under knappen Andre funksjoner har man mulighet til å lage et eget tekstdokument. Se emnet Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier utarbeidet av Skatteetaten.

 

Oppbygging

I menyen til venstre er det to faner, side 1 og side 2. Side 1 inneholder post 1-48 og side 2 inneholder post 51-182.

 

De fleste feltene i dette skjermbildet vil bli automatisk fylt ut med verdier hentet fra Saldobalansen, Næringsoppgaven, RF-1084 saldoskjema/skjema for lineære avskrivninger, konsernfordringer, RF-1219 Gevinst- og tapskonto, RF-1197 Rederi, RF-1028 Skattemeldingen, og RF-1315 Skjema for rentebegrensning. Tall fra saldobalansen hentes fra kontoer med referanser i kolonnen RF-1217.

I tillegg finner vi justeringsfelter foran de blå hentefeltene. Disse gjør det mulig å justere et beløp manuelt. Hvis man legger et beløp inn i et justeringsfelt er det den akkumulerte verdien som vil vises.

 

Tips!

Hold musepekeren stille over ett blått felt i 1-2 sekunder, så vil en ny boks dukke opp som forteller hvor verdien blir hentet fra i Maestro. I bildeeksempelet under ser vi at post 11 henter sum verdier fra kontoer i saldobalansen som har referansen F11 i kolonnen RF-1217.

2020-06-24_0844

 

 

Se også

RF-1359 Gevinst, tap og utbytte på aksjer og andre finansielle produkter (kun for selskap).