RF-1323 Skattemelding petroleum

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Næring >

RF-1323 Skattemelding petroleum

Selskap som driver skattepliktig virksomhet etter petroleumsskatteloven § 5 jf. § 1, skal levere skattemeldingen RF-1323.

 

Man kan endre type næringsoppgave under Klientopplysninger > Næring.

 

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir utskrift av skjema (RF-1323). Ved å trykke på pilen under Utskrift får man også utskrift av sammenligningstall for i år og i fjor, og spesifisert utskrift av poster.

 

Import: Åpner en veiviser i et nytt vindu som lar deg importere RF-1323 fra et annet datasett.

 

Eksport: Åpner en veiviser i et nytt vindu som lar deg eksportere næringsoppgaven til excel.

 

Andre funksjoner: Her har man mulighet til å skru på/av visning av poster med bare null (fanen Resultat og Balanse) og å legge til et tekstdokument. Se emnet Arkfanen Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Manuelle fjorårstall i resultat/balanse / Koble fjorårstall fra kontoplan i resultat og balanse: Denne funksjonen setter på/av automatisk henting av fjorårstall til næringsoppgaven fra Saldobalansen.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1323 Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

Menyen til venstre er delt opp i tre områder, med 16 underområder.

 

Skattemelding

Tilsvarer side 1-5 i skjemaet. Øverste del av skjemautskriften, Navn, Adresse og Organisasjonsnummer, henter informasjon fra Klientopplysninger.

Diverse opplysninger

Sett hake i boksen til høyre for å svare Ja til spørsmålene i listen.

 

For å oppgi landkode, trykk på det grønne Pluss-tegnet for å opprette ny linje i tabellen. Trykk på boksen med tre prikker under Landkode for å åpne søkevindu.

2020-09-29_1225

 

Selskapsendringer

Stiftelsesdato hentes fra Klientopplysninger. Sett kryss for Ja/Nei i postene hvor det er aktuelt.

 

Aksjonæropplysninger

Dette bildet henter fra Aksjonærregister og aksjebok > Ytelser selskap/eier. Utdelt utbytte henter beløp fra Aksjekapital > Utbytte, man kan også fylle ut verdi i justeringsfeltet.

 

Transaksjoner og mellomværender

Sett hake i boksen til høyre for posten for å svare Ja.

 

Olje

Sett hake i boksen til venstre for posten for å svare Ja. Ikke-avskrivbare eiendeler med skattemessig verdi hentes fra RF-1084 Saldoskjema K dersom man bruker dette, hvis ikke kan verdien fylles ut i justeringsfeltet. Dersom man bruker saldoskjema K, angis post nederst i saldoskjema K.

NB! Saldoskjema K er kun et hjelpeskjema til bruk i Maestro, og ikke en saldogruppe definert av Skatteetaten.

 

Inntekt

Postene henter i hovedsak verdier fra andre steder i skattemeldingen, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Noen av feltene må fylles ut manuelt i hvite beløpsfelter.

 

Fradrag

Postene henter i hovedsak verdier fra andre steder i skattemeldingen, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Noen av feltene må fylles ut manuelt i hvite beløpsfelter.

 

Omvurderingskonti

Postene henter i hovedsak verdier fra andre steder i skattemeldingen og RF-1084 Saldoskjema, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Noen av feltene må fylles ut manuelt i hvite beløpsfelter.

 

Underskudd og friinntekt

Postene henter i hovedsak verdier fra andre steder i skattemeldingen, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Noen av feltene må fylles ut manuelt i hvite beløpsfelter.

 

Formue

Postene henter i hovedsak verdier fra Saldobalansen, Eiendomsregisteret, Saldoskjema RF-1084, Verdipapirregisteret og andre steder i skattemeldingen, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Automatisk henting av verdier fra saldobalansen forutsetter at referanser er satt i kolonne Sk. meld. Foran mange av hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man kan legge inn beløp manuelt.

 

Øverst i skjermbildet kan man se/skjule fjorårstall ved å trykke Vis fjorårstall/Skjul fjorårstall.

 

 

Næringsoppgave

Tilsvarer side 6-11.

Resultat

Post 3001-8910 (+9000-9200), viser årets og fjorårets inntekter, kostnader og resultat. Årets tall hentes fra Saldobalansen. Automatisk henting av verdier fra saldobalansen forutsetter at referanser er satt i kolonne NO (kol 1).

Fjorårets tall hentes fra saldobalansen, altinn eller legges inn manuelt ved å bruke knappen Manuelle fjorårstall i resultat/balanse / Koble fjorårstall fra kontoplan i resultat og balanse som ligger i toppmenyen. For å hente fjorårstall fra altinn, se hent fra nett.

Høyreklikk i skjermbildet for å få valg om utvide/komprimere visning av poster, og skjule poster med bare 0.

 

Balanse

Post 1000A-2990 (+9250-9650), viser årets og fjorårets eiendeler, egenkapital og gjeld. Årets tall hentes fra Saldobalansen. Automatisk henting av verdier fra saldobalansen forutsetter at referanser er satt i kolonne NO (kol 1).

Fjorårets tall hentes fra saldobalansen, altinn eller legges inn manuelt  ved å bruke knappen Manuelle fjorårstall i resultat/balanse / Koble fjorårstall fra kontoplan i resultat og balanse som ligger i toppmenyen. For å hente fjorårstall fra altinn, se hent fra nett.

Høyreklikk i skjermbildet for å få valg om utvide/komprimere visning av poster, og skjule poster med bare 0.

 

Imm.eiendeler og varige dr.midl.

Postene i IB-kolonne henter verdier fra Balansen, post 1000A-1290A, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. De andre kolonnene fylles ut manuelt, UB blir automatisk beregnet.

I kolonnen differanse sammenligner vi verdier i UB-kolonne med verdier fra 31.12 i balansen. Dersom det er en differanse angis dette i beløp, ved ingen differanse vises en grønn hake.

 

Permanente forskjeller

Verdier i kolonne Sokkel 22 % - grunnlaget beregnes fra kolonnene =Total-Land-Finans. De fleste feltene fylles ut manuelt i hvite beløpsfelter.

Permanente forskjeller for er sokkel 22 % - grunnlaget og sokkel 56 % - grunnlaget er like. Sokkel 56 % - grunnlaget vises kun i utskriften.

 

Post 0612: Trykk på boksen med tre prikker for å åpne tabell Spesifikasjon av §10 permanent forskjell i eget vindu. Trykk Opprett øverst, eller høyreklikk og velg Opprett, for å legge inn ny linje i tabellen, fyll ut tekst og beløp i kolonnene Land, Finans og Total (Sokkel beregnes automatisk). Trykk Slett øverst, eller høyretrykk på linjen og velg Slett, for å slette. Ved å trykke på pil under Slett-knapp øverst får man også opp valg om å slette alle poster.

 

Post 0815: Trykk på boks med teksten VP/KPL for å veksle mellom om verdier hentes fra Verdipapirregisteret eller kontoplanen.

 

Nederst i skjemaet, post 0930, ligger Sum permanente forskjeller.

 

Midlertidige forskjeller

Verdier i kolonne Sokkel 22 % - grunnlaget beregnes fra kolonnene =Total-Land-Finans. De fleste feltene fylles ut manuelt i hvite beløpsfelter.

Endring i midlertidige forskjeller for sokkel 22 % - grunnlaget og 56 % - grunnlaget er like for alle bortsett fra endring i midlertidige forskjeller fra driftsmidler. For sokkel 56 % - grunnlaget beregnes dette i egen vindu som åpnes med kalkulatorknappen ved post 0670.

 

Post 0687: Trykk på boksen med tre prikker for å åpne tabell Spesifikasjon i eget vindu. Trykk Opprett øverst, eller høyreklikk og velg Opprett, for å legge inn ny linje i tabellen, fyll ut tekst og beløp i kolonnene Land, Finans og Total (Sokkel beregnes automatisk). Trykk Slett øverst, eller høyretrykk på linjen og velg Slett, for å slette. Ved å trykke på pil under Slett-knapp øverst får man også opp valg om å slette alle poster.

 

Posten henter også verdier fra Post 82 i RF-1217 Midlertidige forskjeller.

 

Nederst i skjemaet, post 0940, ligger Sum midlertidige forskjeller (lik post 100 i RF-1217 for Total-kolonnen) og post 0999 Næringsinntekt/-underskudd som overføres til post 201 på side 2. Næringsinntekten/ -underskuddet for sokkel 56 % - grunnlaget beregnes i eget bildet som åpnes med kalkulatorknappen ved post 0670 og 201. Dette vises også i utskriften.

 

Annet

Spesifikasjon

Viser spesifikasjon av poster fra i næringsoppgaven.