RF-1269 Tilleggsskjema IFRS

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Næring >

RF-1269 Tilleggsskjema IFRS

RF-1269 skal leveres som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen av foretak som utarbeider årsregnskapet etter IFRS eller forenklet IFRS.

 

RF-1269 er bare pliktig med RF-1167 og RF-1323, og skal dermed ikke leveres dersom man benytter andre næringsoppgaver enn disse. Man kan endre type næringsoppgave under Klientopplysninger > Næring.

 

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir utskrift av skjema (RF-1269).

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Oppbygging

Skjemaet er på en side, og er delt opp i to deler:

 

I Andre resultatkomponenter

Post 8901-8910. Årets verdier hentes fra Saldobalansen, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Automatisk henting av verdier fra saldobalansen forutsetter at referanser er satt i kolonne RF-1269.

 

2020-10-02_1158

 

Foran hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man kan legge inn beløp manuelt.  Fjorårets verdier fylles inn manuelt.

 

Sett hake i boks ved post 8909 dersom skatt på andre resultatkomponenter skal hensyntas i skattekostnaden i næringsoppgaven.

Da vil beløpet i posten legges til/trekkes fra post 8300 Betalbar skatt i Næringsoppgaven.  

 

Sett hake i boks ved post 8910 dersom IFRS-poster skal hensyntas i disponeringen av årsresultatet.

Da vil beløpet i posten legges til/trekkes fra disponeringsbeløpet til/fra egenkapitalen i Skatter, overføringer og disponeringer (minus beløp i post 8909 dersom det er satt hake for at denne skal hensyntas i Næringsoppgaven).

 

 

II Anleggsmidler pr 31.12 siste år

Post 1312-1360. Verdier hentes fra Saldobalansen, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Automatisk henting av verdier fra saldobalansen forutsetter at referanser er satt i kolonne RF-1269.

 

Foran hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man kan legge inn beløp manuelt.  Fjorårets verdier fylles inn manuelt.