RF-1223 Drosje og godstransportnæring

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Utgått >

RF-1223 Drosje og godstransportnæring

 

NB! Dette skjema er utgått for ligningsåret 2023.

 

 

Skjemaet er et vedlegg til skattemeldingen. Fører man bilkostnader i post 20-24 trenger man ikke levere RF-1125 Bruk av bilen, for bilen.

 

 

 

Opprett: Oppretter nytt løyve.

 

Slett: Sletter valgt løyve man står markert på i oversikt til venstre. Ønsker man å slette alle løyver, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle løyvene.

 

Utskrift: Under Utskrift finnes det flere muligheter for utskrift av skjema. Her kan man velge om man vil skrive skjema for kun det aktive løyvet eller alle løyver.

 

Andre funksjoner: Under knappen Andre funksjoner har man mulighet til å lage et eget tekstdokument. Se emnet Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Rettledning: Åpner rettledningen til RF-1223 Drosje- og godstransportnæring utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

Til venstre i skjermbildet vil man se en oversikt over alle opprettede løyver. Ved å trykke på et av løyvene får man mulighet til å fylle ut skjema.

 

Skjermbildet er delt opp i to faner øverst: Opplysninger om hvert enkelt løyve og Fellesopplysninger.

 

Opplysninger om hvert enkelt løyve

Denne siden er delt opp i tre:

Opplysninger om kjørelengde mv.

Opplysninger om løyvenummer, registreringsnummer, kilometerstand osv fylles ut manuelt. Post 9 Antall km kjørt i året beregnes automatisk.

 

Bilkostnader

Post 20-23 fylles ut manuelt, Sum bilkostnader summeres automatisk i post 24.

Sett hake dersom bilen også brukes privat. Post 28 Tilbakeføring for privat bruk beregnes automatisk dersom listepris er fylt ut.

Opplysninger om bruker fylles ut nederst (henter fra Personregisteret).

 

2021-08-17_0929

 

Tilleggsopplysninger for drosjeeiere

Post 30-36 fylles ut manuelt.

Dersom man svarer Ja i post 36 skal også opplysninger om leietaker fylles ut nederst (henter fra Personregisteret).

 

2021-08-17_0939

 

 

Fellesopplysninger

Andre opplysninger

Post 40-44:

Sett hake i boksene for å fylle ut post 40-43.

Post 44 er en tabell, høyreklikk og velg Opprett for å legge til en ny linje. Navn og Org.nr hentes fra Personregisteret.

 

2021-08-23_0901