RF-1125 Bilskjema

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Utgått >

RF-1125 Bilskjema

 

NB! Dette skjema er utgått for ligningsåret 2023.

 

 

Skjemaet er et vedlegg til skattemeldingen for de som krever fradrag for egne og leasede personbiler (herunder stasjonsvogner). Dette gjelder også varebiler, kombinerte biler, busser med inntil 15 passasjerplasser samt lastebiler med totalvekt under 7500 kilo. For unntak, se skatteetaten.no.

 

 

Opprett: Man kan opprette nytt kjøretøy ved å trykke på Opprett. For næringsdrivende: Når man oppretter nytt skjema dukker nytt vindu opp hvor man angir om skjemaet tilhører næring eller privat.

 

Slett: Man kan slette kjøretøy ved å trykke på Slett som man finner i øverste meny i skjermbildet. Ønsker man å slette alle kjøretøyene, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle bilene.

 

Utskrift: Under Utskrift finnes det flere muligheter for utskrift av skjema. Her kan man velge om man vil skrive ut kun den aktive bilen eller alle bilene, eller en oversiktsutskrift som viser en sammenligning mellom bilskjema og næringsoppgave.

 

Import: Starter veiviser for import av biler fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett eller Excel.

 

Eksport: Ønsker man å eksportere til Excel gjøres dette var å trykke på Eksport.

 

Andre funksjoner: Under knappen Andre funksjoner har man mulighet til å lage et eget tekstdokument. Se emnet Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1125 Bilskjema utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

Til venstre i skjermbildet vil man se en oversikt over alle opprettede kjøretøy. Ved å trykke på et av kjøretøyene får man mulighet til å fylle ut skjema.

NB! Næringsdrivende kan velge øverst i skjemaet om bilen tilhører næring eller privat.

 

Skjermbildet er delt opp i tre faner øverst: Side 1, Side 2 og posteringer.

 

Side 1

Øverst i skjemaet blir navn, adresse og fødselsnummer hentet fra Klientopplysninger.

 

Postene fylles ut manuelt.

Post 6 henter sumbeløp fra side 2, post 24, dersom det er satt hake i boks for at Post 6 skal fylles ut.

 

Huk av dersom bilen også brukes privat, trykk Velg person, for å hente fra Personregister.

 

Side 2

For å hente verdier fra saldobalansen, trykk på de tre prikkene i kolonnen Konto. Da åpner Kontovalg seg i et nytt vindu. Det kan knyttes flere kontier opp mot samme post.

2020-10-06_1530

 

Posteringer

Dersom man ønsker automatisk postering av tilbakeføring for privat bruk legges kontonummer inn her.