RF-1501 Næringsoppgave 6 (livsforsikring, pensjonskasse mv.)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Utgått >

RF-1501 Næringsoppgave 6 (livsforsikring, pensjonskasse mv.)

 

NB! Dette skjema er utgått for ligningsåret 2023.

 

 

Næringsoppgave 6 for livsforsikringsforetak, pensjonskasser mv. skal leveres av alle foretak som omfattes av forskrift 18.12.2015 nr 1824 om årsregnskap for livsforsikringsselskap § 1-1, (og norske filialer av utenlandske livsforsikringsforetak), og forskrift 20.12.2011 nr 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak.

 

Man kan endre type næringsoppgave under Klientopplysninger > Næring.

 

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir utskrift av skjema (RF-1501). Ved å trykke på pilen under Utskrift får man også utskrift av sammenligningstall for i år og i fjor, og spesifisert utskrift av poster.

 

Eksport: Åpner en veiviser i et nytt vindu som lar deg eksportere næringsoppgaven til excel.

 

Andre funksjoner: Her har man mulighet til å skru på/av visning av poster med bare null (fanen Resultat og Balanse) og å legge til et tekstdokument. Se emnet Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Manuelle fjorårstall i resultat/balanse / Koble fjorårstall fra kontoplan i resultat og balanse: Denne funksjonen setter på/av automatisk henting av fjorårstall til næringsoppgaven fra saldobalansen.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1501 Næringsoppgave 6 utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

Menyen til venstre er delt opp i fire områder, med syv underområder.

 

Generelt

Tilsvarer side 1 i næringsoppgaven. Øverste halvdel av skjemautskriften, Foretaksopplysninger og Regnskapsfører, henter informasjon fra Klientopplysninger.

Diverse

Tabellen fylles ut manuelt.

 

Resultat og balanse

Tilsvarer side 2-9 i næringsoppgaven.

Resultat

Post 1.10.1.21.00-9.80.0.00, viser årets og fjorårets inntekter, kostnader og resultat. Årets tall hentes fra Saldobalansen. Fjorårets tall hentes fra saldobalansen, altinn eller legges inn manuelt ved å bruke knappen Manuelle fjorårstall i resultat/balanse / Koble fjorårstall fra kontoplan i resultat og balanse som ligger i toppmenyen. For å hente fjorårstall fra altinn, se hent fra nett.

Høyreklikk i skjermbildet for å få valg om utvide/komprimere visning av poster, og skjule poster med bare 0.

 

Balanse

Post 1.15.00-K-9.99.50-S, viser årets og fjorårets eiendeler, egenkapital og gjeld. Årets tall hentes fra Saldobalansen. Fjorårets tall hentes fra saldobalansen, altinn eller legges inn manuelt  ved å bruke knappen Manuelle fjorårstall i resultat/balanse / Koble fjorårstall fra kontoplan i resultat og balanse som ligger i toppmenyen. For å hente fjorårstall fra altinn, se hent fra nett.

Høyreklikk i skjermbildet for å få valg om utvide/komprimere visning av poster, og skjule poster med bare 0.

 

 

Næringsinntekt

Tilsvarer side 10 i næringsoppgaven. Øverst i skjermbildet kan man se/skjule fjorårstall ved å trykke Vis fjorårstall/Skjul fjorårstall.

 

2020-09-23_1118

 

 

Tillegg i næringsinntekt

Post 5005+7010-7200. Postene henter i hovedsak verdier fra Saldobalansen, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Automatisk henting av verdier fra saldobalansen forutsetter at referanser er satt i kolonne NO (kol 2). Foran mange av hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man kan legge inn beløp manuelt.

 

Fradrag i næringsinntekt

Post 5380+7305-7500. Postene henter i hovedsak verdier fra Saldobalansen, hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra. Automatisk henting av verdier fra saldobalansen forutsetter at referanser er satt i kolonne NO (kol 2). Foran mange av hentefeltene finnes det også justeringsfelter hvor man kan legge inn beløp manuelt.

 

Beregning av næringsinntekt

Beregning av næringsinntekt, henter fra Totalresultat post 7001, Tillegg i næringsinntekt post 7200 og Fradrag i næringsinntekt post 7500, og endring i forskjeller fra RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

 

 

Annet

Spesifikasjon

Viser spesifikasjon av poster fra næringsoppgaven.