RF-1122 Serveringssteder

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Næring >

RF-1122 Serveringssteder

Skjemaet er et vedlegg til skattemeldingen for de som driver overnattings- eller serveringssted og serverer øl, vin og brennevin. Driver foretaket flere overnattings- eller serveringssteder leveres ett skjema for hvert sted.

 

 

Opprett: Oppretter nytt skjema/serveringssted. Driver foretaket flere overnattings- eller serveringssteder leveres ett skjema for hvert sted.

 

Slett: Sletter valgt serveringssted man står markert på i oversikt til venstre. Ønsker man å slette alle serveringssteder, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle serveringsstedene.

 

Utskrift: Under Utskrift finnes det flere muligheter for utskrift av skjema. Her kan man velge om man vil skrive skjema for kun det aktive serveringsstedet eller alle serveringsteder.

 

Andre funksjoner: Under knappen Andre funksjoner har man mulighet til å lage et eget tekstdokument. Se emnet Arkfanen Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Oppdater og koble adresser: Starter kobling og oppdatering av adresse fylt ut i skjema.

 

Opprett: Oppretter ny linje i tabellen Varebeholdning.

 

Slett: Sletter valgt linje i tabellen Varebeholdning.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

Oppbygging

Til venstre i skjermbildet vil man se en oversikt over alle opprettede serveringssteder. Ved å trykke på et av serveringsstedene får man mulighet til å fylle ut skjema.

 

 

Skjermbildet er delt opp i to faner øverst: Side 1 og Side 2.

 

Side 1

Øverst i skjermbildet fyller man navn eller beskrivelse på serveringssted, og adresse. Trykk på Hengelås-symbolet for å gjøre søk på adressen i Adresseoppslaget.

 

Velg om det skal beregnes varekostnad eller varekjøp.

 

Post 1: Post 1 er er en tabell. Høyreklikk i tabellen og velg Opprett, eller trykk på Opprett i øverste menylinje for å legge til ny linje. Verdier kan hentes direkte fra saldobalansen ved å fylle ut konti.

 

Post 2: Verdier kan hentes direkte fra saldobalansen ved å fylle ut konti. Justeringsfelter kan også benyttes.

 

Post 3: Sett hake dersom det er spillautomater i lokalene. Verdier kan hentes direkte fra saldobalansen ved å fylle ut konti. Justeringsfelter kan også benyttes.

 

Side 2

Post 4-6: Fylles ut manuelt.