Serveringssteder

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon >

Serveringssteder

Sist oppdatert: 10.02.2024

 

 

Skjemaet er et vedlegg til skattemeldingen for de som driver overnattings- eller serveringssted og serverer øl, vin og brennevin. Driver foretaket flere overnattings- eller serveringssteder leveres ett skjema for hvert sted.

Serveringssteder er tilgjengelig i fanen Skattemelding > Serveringssteder.

 

hmtoggle_arrow1 Vis meg hvordan jeg åpner Serverdingssteder

 

 

 

 

 

Til venstre i skjermbildet vil man se en oversikt over alle opprettede serveringssteder. Ved å trykke på et av serveringsstedene får man mulighet til å fylle ut skjema.

 

Skjermbildet er delt opp i to faner: Side 1 og Side 2.

 

Side 1

Øverst i skjermbildet fyller man navn eller beskrivelse på serveringssted, og adresse. Trykk på Hengelås-symbolet for å gjøre søk på adressen i Adresseoppslaget.

 

Velg om det skal beregnes varekostnad eller varekjøp.

Post 1: Post 1 er er en tabell. Høyreklikk i tabellen og velg Opprett, eller trykk på Opprett i øverste menylinje for å legge til ny linje. Verdier kan hentes direkte fra saldobalansen ved å fylle ut konti.

Post 2: Verdier kan hentes direkte fra saldobalansen ved å fylle ut konti. Justeringsfelter kan også benyttes.

Post 3: Sett hake dersom det er spillautomater i lokalene. Verdier kan hentes direkte fra saldobalansen ved å fylle ut konti. Justeringsfelter kan også benyttes.

 

Side 2

Post 4-6: Fylles ut manuelt.