RF-1221 Mottatt oppgave ANS

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Utgått >

RF-1221 Mottatt oppgave ANS

 

NB! Dette skjema er utgått.

 

 

Personlige skattytere (personlig næringsdrivende, lønnsmottakere og pensjonister) som skal opplyse om deltakelse i deltakerlignet selskap skal fylle ut informasjon om dette direkte i skattemeldingen.

 

Vi har laget en steg-for-steg veiledning som viser hvordan man fyller ut disse opplysningene i skattemeldingen i Maestro. Se Ofte Stilte Spørsmål - Ny skattemelding for næringsdrivende.

 

 

Upersonlig skattytere (selskap) som skal opplyse om deltakelse i deltakerlignet selskap skal nå fylle tema Deltakers andel.

 

 

Man skal levere RF-1221 dersom man er deltaker i selskap som leverer RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting (KS, ANS mv.). Opplysningene som føres i RF-1221 bygger på beløp som selskapet har ført i RF-1233 Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting.

 

 

 

Opprett: Oppretter nytt selskap.

 

Slett: Sletter valgt selskap man står markert på i oversikt til venstre. Ønsker man å slette alle selskaper, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle selskapene.

 

Utskrift: Under Utskrift finnes det flere muligheter for utskrift av skjema. Her kan man velge om man vil skrive skjema for kun det aktive selskapet eller alle selskapene.

 

Hente deltaker fra annet datasett: Dersom man har tilgang til selskapets datasett i Maestro, kan deltakeroppgaven importeres derfra.

 

Andre funksjoner: Under knappen Andre funksjoner har man mulighet til å lage et eget tekstdokument. Se emnet Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Åpner rettledningen til RF-1221 Deltakerens melding over formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting utarbeidet av Skatteetaten.

 

 

Oppbygging

Til venstre i skjermbildet vil man se en oversikt over alle opprettede selskap. Ved å trykke på et av selskapene får man mulighet til å fylle ut skjema. Man fyller ut ett skjema pr selskap man er deltaker i.

 

Selskapsopplysninger

Informasjon om selskapet man er deltaker i hentes fra Personregisteret. Velg aktuelt selskap fra nedtrekkslisten.

Alle poster fylles manuelt.

 

Selskapstype valgt i Klientopplysninger og valg gjort i feltene under påvirker hvilke poster som vil være tilgjengelige i skjermbildet

2021-08-25_1438

 

 

Deltakeres andel av formue og inntekt

Postene fylles ut manuelt i hvite beløpsfelter. Opplysningene som føres i RF-1221 bygger på beløp som selskapet har ført i RF-1233.

Som deltaker skal man få tilsendt en kopi av RF-1233 fra selskapet.

Dersom man ikke er enig i de beløpene selskapet har ført i RF-1233, må avvik begrunnes i vedlegg.

 

Særskilte poster for deltaker som er rederi og etter skatteloven §8-10

Postene fylles ut manuelt i hvite beløpsfelter. Opplysningene som føres i RF-1221 bygger på beløp som selskapet har ført i RF-1233.

Som deltaker skal man få tilsendt en kopi av RF-1233 fra selskapet.

Dersom man ikke er enig i de beløpene selskapet har ført i RF-1233, må avvik begrunnes i vedlegg.

 

Poster for overføring til RF-1217

Denne er ment for intern bruk i Maestro og følger ikke med på utskrift eller innsending av skattemeldingen.

Fylles ut manuelt i hvite beløpsfelter.