Programversjoner 2022

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  »Ingen emner over dette nivået«

Programversjoner 2022

Maestro Årsoppgjør 2022

 

Versjoner som er lagt ut

07.12.2022: Versjon 35.00.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

08.12.2022: Versjon 35.00.01. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

11.01.2023: Versjon 35.01.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

19.01.2023: Versjon 35.01.01. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

26.01.2023: Versjon 35.01.15. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

16.02.2023: Versjon 35.02.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

20.02.2023: Versjon 35.02.01. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

10.03.2023: Versjon 35.02.20. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

11.03.2023: Versjon 35.02.21. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

16.03.2023: Versjon 35.03.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

22.03.2023: Versjon 35.03.01. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

29.03.2023: Versjon 35.03.20. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

20.04.2023: Versjon 35.03.50. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

25.04.2023: Versjon 35.03.51. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

11.05.2023: Versjon 35.03.80. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

15.06.2023: Versjon 35.04.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

19.06.2023: Versjon 35.04.01. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

 

 

 

 

Versjonsplan for Maestro Årsoppgjør versjon 35

Her er foreløpig versjonsplan for årsoppgjøret 2022.

Planen må anses som veiledende, det kan komme endringer.

 

7. desember: versjon 35.00.00

Versjonen er åpen for innsending av aksjonærregisteroppgaven til Altinn.

Innsending til Regnskapsregisteret og innsending av grunnlagsdata til Skatteetaten er åpnet i programmet.

De skattesatsene som er publisert er hensyntatt.

Skjemaendringer er lagt inn i henhold til skjemautkast fra skatteetaten.

Mange nyheter i programmet!

 

11. januar: versjon 35.01.00

Dette er årets skjemaversjon, der de aller fleste RF-skjemaene er oppdatert for inntektsåret 2022

 

24.januar: versjon 35.01.15

Ferdigstillelse av alle RF-skjema, samt mindre rettelser av forskjellig art

 

14.februar: versjon 35.02.00

Altinn-versjonen. Altinn åpner for innsending 16.02.2023. Vi sikter på å også ha klart validering og innsending for ny skattemelding til denne versjonen.

 

14.mars: versjon 35.03.00

Personlig skattemelding. Puljevis utsendelse av personlig skattemelding starter 14.03.2023