Versjon 35.01.15

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2022 >

Versjon 35.01.15

Maestro Årsoppgjør 2022 versjon 35.01.15

Dato: 26.01.2023  

 

Nyheter og endringer i andre versjoner. 

 

Om denne versjonen

 

Aksjekapital og aksjonærregisteret 

Det er gjort en rettelse for feltet «Total formuesverdi», post 7, i Aksjekapital.  

 

Ny skattemelding 

Det er lagt til flere utskrifter, og muligheten for å velge mellom utskrifter med og uten nullposter. Koblingsutskrift er også oppdatert.  

Kontokort for ny skattemelding er nå på plass.  

Vi har justert fortegnsbruken i fordringer slik at verdiene nå hentes riktig fra saldobalansen.  

Det er gjort enda noen rettelser for å tilpasse programmet til ny skattemelding, samt enkelte andre små justeringer og ytelsesforbedringer.

 

Eiendom 

Kalkulatoren for ikke-utleid næringseiendom er oppdatert med verdier for 2022.  

Kalkulatoren for bolig er ikke klart til denne versjonen.

 

Offentlige satser 

Sats for formue i skatteberegning er oppdatert.

 

Kontroll av data 

Det er gjort et par mindre rettelser av enkelte kontroller.

 

 

Skjemaoppdateringer

 

Olje 

Oljeskjemaene er ytterligere oppdatert med endringer for inntektsåret 2022. Det har vært endringer av større art i skjemaene. Det gjenstår noen små detaljer i hovedskjemaet RF-1323 Skattemelding petroleum.

 

Næringsoppgave 6 og 7 

Det er store endringer på kontiene i resultat og balanse for Næringsoppgave 6 og 7.  

Denne versjonen er oppdatert med nye koblinger og konvertering for næringsoppgave 7. Næringsoppgave 6 ferdigstilles til versjon 34.02.  

 

Rettledninger 

Versjonen er oppdatert med de nyeste rettledningene.