Versjon 35.02.21

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2022 >

Versjon 35.02.21

Maestro Årsoppgjør 2022 versjon 35.02.21

Dato: 11.03.2023

 

Nyheter og endringer i andre versjoner. 

 

Om denne versjonen 

 

Feil under åpning av datasett

Enkelte har opplevd problemer med å åpne datasett. Dette er nå rettet.

 

Utleid næringseiendom

Beregning ved bruk av «Deler av eiendom var utleid» er ryddet opp.

 

Fordringer (Ny skattemelding)

Referanse til konstaterte tap er lagt tilbake.