Versjon 35.03.51

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Programversjoner 2022 >

Versjon 35.03.51

Maestro Årsoppgjør 2022 versjon 35.03.51

Dato: 25.04.2023

 

Nyheter og endringer i andre versjoner. 

 

 

Ny skattemelding

 

Henting av forhåndsutfylt skattemelding

Enkelte med forhåndsutfylte verdier for skogeiendom har opplevd å få en feilmelding ved henting av skattemelding for personlig næringsdrivende. Dette skal nå være løst.

 

Gevinst og tap uten tall

Det er rettet et problem som gjorde at det ikke var mulig å sende inn en tom gevinst- og tapskonto.

 

Saldobalanse

Det er gjort en rettelse for sletting av koblinger/referanser i saldobalansen.

 

 

 

 

Generelt

 

 

Import fra Excel

Det er rettet et par feil tilknyttet import fra Excel, som ga feilmelding i enkelte tilfeller.

 

Regnskapsintegrasjon

Vi har nå også implementert en regnskapsintegrasjon med regnskapssystemet Catacloud.