Versjon 35.03.01

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2022 >

Versjon 35.03.01

Maestro Årsoppgjør 2022 versjon 35.03.01

Dato: 22.03.2023

 

Nyheter og endringer i andre versjoner. 

 

Om denne versjonen 

 

Skattemelding for lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende

Det er fikset et problem med preutfylt eiendom som manglet areal, og som stoppet for videre åpning av skattemeldingen for person. I tilfeller der en preutfylt eiendom mangler areal så må dette fylles ut før det er mulig å åpne skattemeldingen, dette gjøres i eiendomsregisteret.