Versjon 35.00.01

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2022 >

Versjon 35.00.01

Maestro Årsoppgjør 2022 versjon 35.00.01 

Dato: 08.12.2022 

  

Nyheter og endringer i andre versjoner. 

  

  

Om denne versjonen

 

Altinn

Det er åpnet for å hente fjorårsdata fra Altinn i klientopplysninger for de som benytter skjemaløsningen.