Versjon 35.04.01

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2022 >

Versjon 35.04.01

Maestro Årsoppgjør 2022 versjon 35.04.01

Dato: 19.06.2023

 

Nyheter og endringer i andre versjoner. 

 

 

 

Generelt

 

 

 

Formuesverdi eiendom

Det er rettet en feil som gjorde at formuesverdi for eiendomstypene ikke-utleid næringseiendom og utleid næringseiendom ble feil overført til formuesoppstillingen i både RF-1028 og ny skattemelding for upersonlige selskap.