Versjon 35.02.01

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2022 >

Versjon 35.02.01

Maestro Årsoppgjør 2022 versjon 35.02.01

Dato: 20.02.2023

 

Nyheter og endringer i andre versjoner. 

 

Om denne versjonen 

 

Fjorårstall fra Altinn

Det er rettet en feil som gjorde at det ikke var mulig å hente fjorårstall fra Altinn. 

 

Rapportgenerator

Det er gjort en rettelse på manuelle linjer i rapportgeneratoren.