Versjon 35.01.01

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2022 >

Versjon 35.01.01

Maestro Årsoppgjør 2022 versjon 35.01.01

Dato: 19.01.2023  

 

Nyheter og endringer i andre versjoner. 

 

Om denne versjonen

 

D-nummer

Det er gjort en rettelse av D-nummer slik at disse nå kommer med ved utskrift og innsendelse av aksjonærregisteroppgaven.  

 

Import av kjøp/salg-transaksjoner i Aksjekapital

Importen er oppdatert til å ta med riktig transaksjonstype.

 

Regnskapsintegrasjoner

Det er rettet en feil hvor funksjonen “hent saldobalanse” ikke fungerte for enkelte regnskapssystemer.

Fikset et problem som enkelte opplevde ved bruk av Visma Dokumentsenter.

 

Ny skattemelding 

Det er gjort et par rettelser slik at det hentes riktig beløp til noter og disponeringer ved bruk av ny skattemelding.