Versjon 35.03.50

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Programversjoner 2022 >

Versjon 35.03.50

Maestro Årsoppgjør 2022 versjon 35.03.50

Dato: 20.04.2023

 

Nyheter og endringer i andre versjoner. 

 

 

 

Offentlig regnskap

Elektronisk rapportering til Brønnøysund. Ny utgave av RR-0005 (for livsforsikringsforetak) er lagt til.

 

Noter

Rapportnotene for verdipapir har fått desimalvalg for eierandel og stemmeandel.

Formuesverdi verdipapir er lagt til som nytt hentefelt for noter.

Nye felter for notekoblinger til ny skattemelding. Disse hentes under skjema «Næringspost» i hentefelt for noter.  

Det er opprettet oppdaterte notemaler for ny skattemelding. Dette gjelder for maler som tidligere hentet felter fra næringsoppgave og RF-skjema.

 

Midlertidige forskjeller

Inntektsført utbytte fra datterselskap og tilknyttet selskap har fått ny kobling i kontoplanen. Du kan nå velge å benytte resultatkobling eller balansekobling.

 

Verdipapir

Ligningskurser 01.01.2023 er oppdatert.

 

Kontroll av data

Lineære avskrivninger skattemessig i ny løsning kan ikke ha både inngående beholdning og tilgang i året. Tilganger må legges i nytt “skjema.”  

Egne kommentarer i kontroll av data ble ikke lagret hvis man skrev ut rapport direkte etter å ha lagt inn kommentarer. Dette er utbedret.

Det er generelt gått gjennom og endret på flere av kontrollene tilknyttet ny skattemelding.  

 

Skattemelding personlig

Hvis man benytter Kun skatt-modus, så kan man nå manuelt legge inn verdier for formue og gjeld i næringsspesifikasjonen.

Selvproduserte varer overføres ikke lengre til næringsspesifikasjon.  

 

Olje

Postene 1102A og 1103A i RF-1323 skattemelding petroleum, fanen omvurderingskonto, er blitt endret til manuelle felter for skattemessig verdi og andel sokkelvirksomhet særskattegrunnlaget.

 

Eiendom

Lagt inn en veiviser som dukker opp dersom man prøver å importere en eiendom som allerede finnes i eiendomsregisteret. Som gjør at man kan velge om den skal legges til eller erstatte eksisterende eiendom.

Lagt inn en tekst i eiendomsregisteret, som forteller hvorvidt en eiendom er importert fra skattemeldingen eller manuelt lagt inn.

Lagt inn ny funksjonalitet rundt eiendomstypen “Tilleggseiendom” som gjør at man kan koble den til eiendommen den hører til.

Lagt til ny funksjon for å kunne hente eiendom på nytt fra skattemeldingen dersom det skulle være behov for det. Funksjonen ligger under “andre funksjoner”.