Aktuelt om årsregnskap og avstemming av skatteskjema

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  »Ingen emner over dette nivået«

Aktuelt om årsregnskap og avstemming av skatteskjema

 

 

 

Årsregnskap

 

hmtoggle_arrow1Noten er tom, selv om informasjon er lagt inn i Verdipapirregisteret og Anleggsmiddelregisteret?

 

hmtoggle_arrow1Forlenget regnskapsår

 

hmtoggle_arrow1Kontrollmelding: Ulik sum/Ulik årsresultat for i år/i fjor offentlig regnskap og næringsoppgave.

 

hmtoggle_arrow1Kontrollmelding: Det er oppgitt verdier for investering datterselskap i balansen, men det er ikke krysset av for Mor i konsern i klientopplysninger.

 

hmtoggle_arrow1Kontrollmelding: Linje XXX i rapportgenerator er valgt å ikke vises, men har beløp.

 

hmtoggle_arrow1Kontrollmelding: Linje XXX fra Resultatrapporten/Balanserapporten avviker fra Brønnøysundrapporten.

 

hmtoggle_arrow1Hente fjorårstall / skru av hentede fjorårstall fra Brønnøysund.

 

hmtoggle_arrow1Hvordan opprette noter?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan endre noterekkefølgen?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan signere og sende inn årsregnskapet?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan sende inn konsernregnskap?

 

 

 

 

Avstemming av skatteskjema

 

Avstemmingene er interne i Maestro, og blir ikke delt med Skatteetaten/Altinn ved innsendelse av ligningspapirer og årsregnskap. Dersom man har avstemminger med differanse, og derfor rødt kryss ved avstemmingen til venstre i skjermbildet, vil ikke dette stoppe innsendelse på noen som helst måte.

 

Avstemmingene kan hjelpe deg som regnskapsfører/revisor ved å gi en pekepinn til forhold i årsoppgjøret som man burde titte nærmere på, men om alle avstemmingene viser grønne haker/ingen differanser, er ikke dette et bevis på at alt er korrekt i årsoppgjøret.

 

Det å avdekke differanser i avstemmingen er regnskaps- og skattefaglig hjelp, og går ikke innunder vanlig brukerstøtte av systemet. Avstemmingen er din kontroll på at verdiene stemmer og at de skattemessige og regnskapsmessige verdiene henger korrekt sammen. Det er du som jobber med dataene og kjenner verdiene og det er du som kjenner forskjellene mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene.

 

Hjelp til å finne ut av differanser i avstemmingene er derfor ikke omfattet av brukerstøtteavtalen. Vi anbefaler at dere ser på dette med selskapets revisor, alternativt kan vi se på det som en konsulenttjeneste når vi har kapasitet til det. Avklar mulighetene for bistand med våre medarbeidere på brukerstøtte.

 

hmtoggle_arrow1Formueavstemming

 

hmtoggle_arrow1Avstemming av driftsmidler

 

hmtoggle_arrow1Avstemming av utsatt skatt

 

hmtoggle_arrow1Avstemming av betalbar skatt i balansen

 

 

 

 

Se også

Ofte stilte spørsmål - Rapportgenerator

Ofte stilte spørsmål - Offentlig regnskap