Programversjoner 2021

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  »Ingen emner over dette nivået«

Programversjoner 2021

Maestro Årsoppgjør 2021

 

Versjoner som er lagt ut

07.12.2021: Versjon 34.00.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

09.12.2021: Versjon 34.00.01. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

06.01.2022: Versjon 34.01.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

24.01.2022: Versjon 34.01.20. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

28.01.2022: Versjon 34.01.25. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

08.02.2022: Versjon 34.02.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

16.02.2022: Versjon 34.02.01. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

02.03.2022: Versjon 34.03.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

17.03.2022: Versjon 34.04.00. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

30.03.2022: Versjon 34.04.30. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

28.04.2022: Versjon 34.04.50. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

04.05.2022: Versjon 34.04.54. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

11.05.2022: versjon 34.04.56. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

25.05.2022: Versjon 34.04.80. Lansert. Nyheter og endringer i versjonen.

 

 

 

Versjonsplan for Maestro Årsoppgjør versjon 34

Her er foreløpig versjonsplan for årsoppgjøret 2021. Planen må anses som veiledende, det kan komme endringer.

 

7. desember: versjon 34.00.00

Versjonen er åpen for innsending av aksjonærregisteroppgaven til Altinn.
Innsending til Regnskapsregisteret og innsending av grunnlagsdata til Skatteetaten er åpnet i programmet.
De skattesatsene som er publisert er hensyntatt.
Skjemaendringer er lagt inn i henhold til skjemautkast fra skatteetaten.

Mange nyheter i programmet!

 

06. januar: versjon 34.01.00

Alle endelige skjema som er kommet fra Skattedirektoratet er med i programmet.

 

16.februar: versjon 34.02.00

Programmet åpnes for innsending av skatteskjema til Altinn.

 

16.mars: versjon 34.03.00

Ny skattemelding for personlig næringsdrivende åpner puljevis fra 16.mars.