Versjon 34.04.50

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Programversjoner 2021 >

Versjon 34.04.50

Maestro Årsoppgjør 2021 versjon 34.04.50

Dato: 28.04.2022

Nyheter og endringer i andre versjoner.

 

Ny skattemelding for personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister

 

Andre fordringer for regnskapsplikttype 5

Andre fordringer for regnskapsplikttype 5 gav valideringsfeil som følge av at det ikke var med i forsendelsen. Dette er nå rettet.

 

Skogfond- og tømmerkonto

Det er laget ny rapportering for skogfond- og tømmerkonto. Dette finner du som eget skjermbilde under Næring. Skjermbildet er synlig når eget valg for skogbruk i Klientopplysninger er skrudd på. Pr. 28.04 har Skatteetaten to feil som de jobber med å rette: Beregning feiler for ervervet og realisert tømmerkonto, samt for andel av driftskostnader som knytter seg til jakt, fisk mv.

 

Næringsinntekt i utlandet

Vi har laget funksjonalitet for å koble næringsinntekt mot utland, og legge til metode for dobbeltbeskatning samt trygde- eller skattemessig unntak. Funksjonaliteten er tilgjengelig under Fordeling av næringsinntekt i Næringsoppgaven.

 

Generelle forbedringer i ny skattemelding

Vi har gjort flere forbedringer tilknyttet automatisk lagring og synkronisering av data mellom valideringsfanen og skattemeldingen for en smidigere arbeidsopplevelse. Det er også lagt inn mulighet for å tvinge validering ved behov.

 

Vedlegg

Det er lagt inn funksjonalitet for å hente ned vedlegg som er lagt inn fra Skatteetatens nettsider. Merk at pr. 28.04.2022 har Skatteetaten en feil vedrørende filnavn med æ, ø og å som gjør at man ikke får sendt inn slike vedlegg. De jobber med å rette feilen. Alternativt kan man endre til et filnavn uten æ, ø eller å.

 

Merk: Skattemeldingen ble oppdatert med funksjonalitet tilknyttet eiendom og generelle forbedringer i visningen 22.04.2022. Dette ble varslet i Nyheter, se der for mer informasjon. Vi fikset også at Næringstemaet forsvant fra visningen, dersom du har opplevd dette problemet kan du med denne versjonen tvinge en validering, og temaet skal da komme tilbake i visningen.

 

Andre kjente feil pr. 28.04.2022:

Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner forsvunnet ved innsending: Skatteetaten har estimert at feilen skal fikses i løpet av 29.04.2022

 

Info/valideringsmelding om elektronisk kommunikasjon og konto 6998 for regnskapsplikttype 2. Feil hos Skatteetaten som skal rettes opp “snarest mulig”.

 

Søk med gårds- og bruksnummer og æ, ø og å, feiler for adresser i eiendom. Skatteetaten har lokalisert feilen og jobber med å rette den.

 

Enkelte har 28.04.2022 fått “Feil på innkommende forespørsel” (FeilPaaInnkommendeForespoersel) ved validering. Saken er rapportert til Skatteetaten.

 

Vi har i tillegg sendt inn saker til Skatteetaten på feilmeldinger tilknyttet arbeidsopphold utenfor hjemmet, endre eller slette en forhåndsutfylt eiendom og tilbakeføring for privat bruk av næringsbil med faktisk bruk i færre enn 12 måneder.

 

 

Pilot for ny skattemelding for aksjeselskap

 

Avstemming egenkapital

Valideringsfeil ved innsending av Andre endringer i Spesifikasjon av egenkapital for aksjeselskap, allmennaksjeselskap mv. er nå rettet.

 

Utleid og ikke-utleid næringseiendom i eiendomsregisteret

Ved bruk av markedsverdi med forenklet beregningsmetode fikk man valideringsfeil hvis man benyttet dato utenfor regnskapsperioden. Denne feilen er nå rettet.

 

Merk: Det er ikke funksjonalitet for å sende inn forhåndsfastsetting med pilot for ny skattemelding. Ved forhåndsfastsetting må gammel skattemelding, RF-1028, benyttes.

 

 

Ellers om denne versjonen

 

RF-1153 Vannkraftverk

Det er laget mulighet for å skru av automatisk overføring til post 134, 136, 140 og 141 i RF-1153. Det er lagt til som valg under Kraftverk og Andre funksjoner. Justeringsfeltene til de nevnte postene kan importeres/eksporteres.

 

RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting

Utskriften fungerte ikke for deltaker med mer enn ett salg. Dette er fikset.

 

Fordeling av næringsinntekt

Kommune i hovednæringen hentes nå fra skattekommune i Klientopplysninger.

For næringsgruppe har det blitt lagt til felter for Land, Metode for dobbeltbeskatning og Trygde- eller skattemessig unntak.

 

Årsskifte

Det er klargjort for å kunne utføre årsskifte.

 

Offentlig regnskap

For rapportnoten Datterselskap, TS og FKV er det nå mulig å sortere verdipapirene etter størrelse på eierandel.

 

Siste overskrift i rapportnoten Aksjonærer vises nå ikke hvis de to valgene under rediger som omhandler styremedlemmer ikke er haket av.

 

Det gis nå mulighet til å skjule setningen om tilbakeføring av underskudd for 2020 mot tidligere år for rapportnoten Skatt.

 

Maler-knappen under fanen Tekstredigering på den enkelte note er igjen aktiv.

 

Verdipapirer

Gruppert utskrift, ny - beholdning har fått to nye kolonnevalg: Renter og Utbytte ikke fritak. Det er også gjort forbedringer for når renter kommer med på utskriften.

 

Det er gjort forbedring av utskriften Grupper utskrift, ny – transaksjoner når det er satt opp datointervall.